Ivka

Lektorka Ivka má ukončený magisterský stupeň v odbore učiteľstvo anglického a nemeckého jazyka a v odbore právo. K jazykom má vzťah od detstva, kedy navštevovala jazykové kurzy pre deti. Počas strednej školy sa zúčastnila viacerých zahraničných pobytov v Holandsku, Švajčiarsku a Nemecku. Tiež sa zúčastnila projektu Dve tváre Európy – Slovensko a Island, počas ktorého bola na Islande takmer mesiac a z ktorého vzišla aj knižná publikácia, polovica v anglickom a polovica v islandskom jazyku, ktorej je spoluautorkou.
Ivka na Právnickej fakulte absolvovala viacero predmetov so zameraním na anglickú a nemeckú právnickú terminológiu a tak si okrem bežnej angličtiny a nemčiny rozšírila vedomosti aj v právnickej terminológii. V roku 2014 získala nemecký certifikát Základy rakúskeho súkromného práva. V súčasnosti si svoje jazykové vedomosti rozširuje aj účasťou na jazykových školeniach organizovaných Justičnou akadémiou SR.

Prečo rada učíš?
Odmalička ma bavili cudzie jazyky a práca s ľuďmi. Myslím si, že učenie nie je len o vedomostiach učiteľa v danej oblasti, ale veľmi dôležitý je jeho prístup a empatia k žiakom. Bez toho, aby učiteľ poznal svojich žiakov  a vedel sa do nich vžiť, nedokáže ich motivovať. A silná motivácia je polovica úspechu. Takže moja odpoveď na otázku je, že rada svojich žiakov motivujem a následne sa teším zo spoločne dosiahnutých výsledkov. Je to pre mňa určitá satisfakcia.

3 slovesá, ktoré ťa vystihujú?
cestovať, lyžovať, bicyklovať

Ako najradšej oddychuješ?
Najradšej oddychujem aktívne. Milujem  šport. V lete je to najmä turistika a v zime bežky, lyžovanie a korčuľovanie. Držím sa hesla: V zdravom tele zdravý duch.

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?
– Bez práce nie sú koláče.
– Nikdy sa nevzdávaj!
– Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom tvojho života.