Janka

Janka je študentkou odboru cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia so zameraním na anglický a francúzsky jazyk na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Janka má tiež štátnu jazykovú skúšku z anglického a francúzskeho jazyka. Vo Freedu vedie najmä jazykové kurzy a kurzy doučovania základoškolákov, no má skúsenosti i s výučbou dospelých. Veľmi rada pracuje najmä s deťmi, na hodiny pripravuje cvičenia a aktivity zamerané na ich záujmy.

Prečo rada učíš?
Učím, pretože ma to baví. Mám rada cudzie jazyky, a preto ma baví stretávať sa s ľuďmi, ktorí ich majú radi tiež a majú záujem sa ich učiť. Počas kurzov spoznávam zaujímavých ľudí a som rada, keď sa s nimi môžem podeliť o svoje vedomosti či im pomôcť prekonať prekážky s cudzím jazykom v škole.

Ako najradšej oddychuješ?
Najradšej oddychujem na prechádzke so psom.

Obľúbené slovíčko z cudzieho jazyka?
Tých mám pomerne veľa, momentálne mi napadá z angličtiny rainbow a delicious, z francúzštiny papillon.

Ako sa dá efektívne učiť?
V prvom rade to treba brať s pocitom, že to naozaj chceme a že to robíme pre seba, ale keď už to nezaberá, treba sa niečím motivovať. Ja sa motivujem počas skúšok tak, že si určím, čo sa naučím, a keď to budem vedieť, tak pôjdem robiť niečo, čo mám rada a na čo sa budem tešiť – prejsť sa so psom, uvarím si kávu, počúvam hudbu, pospím si. 🙂

Žiačka Mirka, chodí na hodiny angličtiny s Jankou veľmi rada:
S výučbou sme spokojní. Mirka chodí na hodiny rada. Úlohy si robí skoro vždy hneď, ako príde z Freedu.
Odkedy Vás navštevuje, sama má väčší záujem o angličtinu. Dokonca už badáme aj zlepšenie na známkach v škole. Dostala už dvojku i jednotku. Dokonca má vraj teraz najlepšie známky zo všetkých  detí v triede. 🙂 Lektorku Janku si veľmi obľúbila. Pomohla jej aj so školským projektom z angličtiny. My sme s vyučovaním vo Freedu teda spokojní.
Ešte raz ďakujeme a pozdravte od nás aj lektorku Janku!

Pred polročným vysvedčením dostala Janka opäť potešujúce správy:
Našej Mirke práve uzavreli polročnú známku z ANJ na 2.
Pre nás je to radosť, lebo priemer 6.A triedy je až niekde okolo 3,3…
Pani učiteľka na ZŠ je náročná, čo je pre deti len dobre, takže Mirkin výsledok považujeme za úspech.
Do konca školského roku to spolu skúsime vytiahnuť na jednotku! 😉
Janka, ďakujeme!