Nika

Lektorka Nika doučuje nemecký a anglický jazyk všetky vekové kategórie a rôzne úrovne od úplných začiatočníkov po pokročilých. Svojich žiakov pripravuje na maturity, písomky, písanie esejí do škôl (základných, stredných aj vysokých) či na prácu v zahraničí. Nika je veľmi trpezlivá a hodiny prispôsobuje nastaveniu a povahe svojich žiakov.
Pre svoju lásku k jazykom a časté cestovanie po nemecky hovoriacich krajinách si zvolila štúdium na nemeckom bilingválnom gymnáziu (ukončené štátnou jazykovou skúškou a certifikátom C1) a následne vysokoškolské štúdium odboru tlmočníctvo, prekladateľstvo, nemecký – anglický jazyk na Univerzite Komenského v Bratislave.

Aký je tvoj najväčší úspech?
Za môj najväčší úspech považujem to, že mám okolo seba skvelých priateľov a milujúcu rodinu. Každý deň ma dokáže potešiť mnoho vecí a hlavne ľudí a páči sa mi na sebe, že som našla talent na rýchle učenie sa jazykov a to mi dáva častokrát aj iné, nové pohľady na skutočnosti a život ako taký, čo hodnotím ako veľmi obohacujúce.

Čo ťa vždy rozosmeje a poteší?
Potešia ma hlavne nezištné ľudské prejavy, keď vidím ako si ľudia navzájom prejavujú úctu, pochopenie a úprimný záujem o potreby toho druhého. Milujem, keď môžeme byť svedkom toho, ako sa ľudia tešia a smejú. V najkrajšej a najčistejšej forme sa to prejavuje u detí, ale je krásne, ak si túto tvár ponechajú aj dospelí.

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?
Deň si neviem predstaviť bez toho, aby som sa na niekoho usmiala, bez smiechu a tiež si deň neviem predstaviť bez dobrého čaju alebo kávy.