Online test z angličtiny

Online test z angličtiny

Online test z angličtiny slúži v prvom rade na presnejšie zaradenie do našich skupinových kurzov, ktoré organizujeme pre úrovne večný začiatočník a mierne pokročilý. Je však nápomocný aj pre individuálne kurzy – lektorka/lektor si bude vedieť lekciu pripraviť efektívnejšie, ak sa o Vašej jazykovej úrovni dozvie už pred prvou lekciou.

Ako správne vyplniť  test?

 • Test obsahuje 20 otázok. Rozdeľuje úrovne od úplných začiatočníkov po stredne pokročilých.
 • V prípade, že ste úplný začiatočník v cudzom jazyku (nikdy ste sa ho neučili), test nemusíte vypĺňať. Vaša jazyková úroveň je úplný začiatočník a takéto úrovne organizujeme formou individuálnych kurzov.
 • Len jedna zo štyroch ponúknutých odpovedí je správna. Kliknutím ju označte.
 • Pokiaľ neviete odpoveď, netipujte si. Otázku radšej vynechajte. Správnym tipovaním môžete byť zaradený/á do vyššej úrovne.
 • Odporúčame nepoužívať žiadne pomôcky (učebnice, slovníky), aby ste sa dozvedeli Vašu skutočnú úroveň jazyka a následne boli zaradený/á do vhodnej skupiny.

Prajeme Vám veľa úspechov pri vypracovaní testu!

Vaše kontaktné údaje

Meno

E-mail

Ste z Bratislavy? Alebo tu pracujete/študujete? Napíšte áno/nie.

1) She ________________ a doctor.

2)  _____________ he like her?

3) What are you doing now?
I ______________a song.

4) I ______________ in Rome when I was 7.

5) When I woke up this morning, the sun _______________ .

6) Paul has been a doctor ________________ ten years.

7) I am tired.
If I  _____________ you, I would go to bed.

8) Why did it take you so long? We _________________ here for hours!

9) I was reading a book yesterday while my mom _________________ .

10) I was reading a book yesterday when my father __________________ .

11) I promise I ___________________ bring the book tomorrow.

12) The church is booked. They ____________________ married in June.

13) She doesn't understand English,  ____________________ ?

14) Don´t phone at 8pm. I ________________ supper.

15) He seems _________________ about the appointment.

16) If you are not careful, you ________________ it.

17) He worked on the farm as his father _________________ before him.

18) I was ________________ to do whatever I wanted when I was younger.

19) He ____________________ me to go out with him.

20)  _________________ earlier, you would have seen a most remarkable sight.


Pre zobrazenie výsledkov stlačte prosím tlačidlo Odoslať.
Výsledok Vám príde aj na e-mail, ktorý ste zadali na začiatku testu. • Prihláste sa na kurz

  počas celého roka.

  Učia u nás

  Spoznajte naše lektorky a našich lektorov.

  Online testy

  Spravte si test a zistite svoju jazykovú úroveň.

   

  Najčastejšie otázky

  Ako sa prihlásim na kurz?

  Na podstránke každého kurzu nájdete prihlášku na kurz, ktorú vyplníte. Na váš e-mail vám pošleme potvrdenie o prihlásení sa do kurzu a od tohto momentu pracujeme na vybavení vašej prihlášky. Do 1-2 pracovných dní vám pošleme podrobnosti o kurze.

  Rozhodujem sa medzi individuálnym a skupinovým kurzom, čo mi poradíte?

  Každá forma kurzu má svoje výhody. Skupinový kurz je lacnejší a organizuje sa v najžiadanejších časoch. V skupine max. 8 študentov zapojíme do výučby každého, máte možnosť komunikovať s ostatnými v skupine a spoznať nových ľudí. Pre mladších žiakov je tiež motivujúce súťaženie v skupine.
  V individuálnom kurze sa jednému študentovi venuje jedna lektorka/lektor. Kurz je tak maximálne prispôsobený vášmu tempu a špecifickým potrebám. Individuálny kurz odporúčame tiež žiakom s poruchami učenia a správania; žiakom, ktorým hrozí opakovanie ročníka či introvertným žiakom, ktorým sa lepšie pracuje samostatne. Termín kurzu prispôsobíme vašim požiadavkám.

  Dokedy je zápis do kurzov?

  Na individuálny kurz sa môžete prihlásiť kedykoľvek, jeho začiatok si určíte sami.
  Na skupinový kurz sa prihláste hneď ako sa pre náš kurz rozhodnete, aby ste si rezervovali miesto. Môžete sa zapísať v niekoľkomesačnom časovom predstihu, ale i deň pred začatím kurzu, ak bude voľné miesto. Dokonca viete naskočiť aj do rozbehnutého kurzu (ak ešte máme voľné miesto).

  Doučujete aj u klientov doma - mimo pobočiek Freedu?

  Lektorky a lektori uprednostňujú kurzy na našich pobočkách v Dúbravke a Petržalke, kde učia v jeden deň viacero kurzov za sebou. Snažíme sa vám vyhovieť, a preto v prípade záujmu ponúkame možnosť realizácie kurzu u vás doma po potvrdení časovej dostupnosti lektora/lektorky v týchto častiach Bratislavy: Karlova Ves, Dlhé Diely, Dúbravka, Petržalka, Centrum, Staré Mesto.

  Čo ak niektorú hodinu vynechám?

  Ak oznámite svoju neúčasť v rámci individuálneho kurzu najneskôr do 4 hodín pred začatím vyučovacej hodiny, tak sa vám nezapočíta ako odučená a kurz pokračuje kontinuálne ďalej v dohodnutých termínoch.
  V prípade skupinového kurzu vám materiály z hodiny, na ktorej ste chýbali, lektor/lektorka poskytne na najbližšej hodine. Náhradný termín, ani vrátenie alikvotnej časti ceny kurzu neposkytujeme. Ak sa hodina kurzu nemôže uskutočniť z dôvodov na našej strane, budeme vás informovať v dostatočnom časovom predstihu.

  Aké vekové kategórie učíte?

  Kurzy pre deti otvárame pre žiakov od 4. ročníka ZŠ. Kurzy pre dospelých môžete navštevovať v akomkoľvek dospelom veku, vekovú hranicu nemáme určenú. 🙂

  Doučujete aj deti s poruchami učenia?

  Áno, doučujeme aj deti s nasledovnými poruchami učenia:
  Dyslexia – porucha čítania; Dysgrafia – porucha písania; Dysortografia – porucha pravopisu; Dyskalkúlia – porucha matematických schopností.
  Celá hodina prebieha individuálne a školená lektorka/lektor zohľadňuje špecifické potreby žiaka/žiačky. Tieto poruchy však nediagnostikujeme ani neliečime.

  Kto u vás vyučuje? Máte native speakerov na jazykových kurzoch?

  Vyučujú u nás študentky a študenti vysokých škôl, ktorých starostlivo vyberáme na pohovoroch. Na VŠ študujú daný predmet ako prekladateľský, alebo učiteľský odbor a majú platné certifikáty. Lektorov a lektorky  pravidelne školíme,
  čím dbáme o rozvoj učiteľských kompetencií a zaručujeme tak kvalitu výučby. Viac informácií o jednotlivých lektorkách/lektoroch si môžete prezrieť na stránke: naše lektorky a lektori.

  Čo robíte v prípade, ak mi lektor/lektorka nesadne?

  Každá lektorka/lektor má svoj osobitný štýl učenia a svoju osobnosť.  Tak ako v bežnom živote aj u nás sa môže stať, že vám niekto jednoducho "nesadne”. Ak budete mať pocit, že vám štýl výučby nevyhovuje, nebojte sa to povedať lektorke/lektorovi alebo nám na recepcii, aby sme situáciu mohli ihneď riešiť. Buď lektorke/lektorovi sprostredkujeme vaše očakávania od kurzu, alebo ju/ho vymeníme. Tiež môžete do prihlášky na kurz napísať vašu predstavu o lektorke/lektorovi a priebehu kurzu.