Veronika

Lektorka Veronika má dlhoročné skúseností s doučovaním. Už na základnej škole pomáhala spolužiakom s ťažkosťami v matematike. Postupne sa jej nazbierali žiaci na súkromné doučovania – siedmaci, deviataci, ale aj stredoškoláci a vysokoškoláci. Vo Freedu učí od decembra 2016. Vedie najmä kurzy príprav na stredné školy.
Okrem štúdia učiteľstva matematiky a deskriptívnej geometrie sa venuje organizácii Trojsten a je vedúcou matematického korešpondenčného seminára. Veronika má tiež vzťah k jazykom, najmä k francúzštine, ktorú študovala na bilingválnom gymnáziu.

Prečo rada učíš?
Rada učím, pretože ma to baví. Myslím si, že matematika sa dá učiť zábavným spôsobom a záleží mi na tom, aby decká rozumeli tomu čo sa učia a videli v tom zmysel.

Ako najradšej oddychuješ?
Rada len tak oddychujem na posteli a počúvam hudbu.

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?
Šťastie je, keď môžeš zanechať všetko tak, ako je.

Čo ťa vždy rozosmeje a poteší?
Moja mladšia sestra.