(vo vývoji) Monitor 2019 – MATEMATIKA – online kurz

Monitor 2019 - MATEMATIKA

Príklad č. 1

Vypočítajte dve tretiny z troch štvrtín. Výsledok zapíšte zlomkom v základnom tvare.

Správne riešenie: 1/2

Zobraziť postup riešenia

Príklad č. 2

Vypočítajte hodnotu výrazu 2x+3.(2-y) pre x=3 a y=-1.

A) 9
B) 13
C) 14
D) 15

Správne riešenie: D) 15

Zobraziť postup riešenia