Adriána

Adriána je študentkou piateho ročníka Univerzity Komenského na Pedagogickej fakulte v odbore slovenský jazyk a občianska náuka.
Prečo si vybrala práve tieto predmety? Okrem toho, že zbožňuje našu ľúbeznú slovenčinu, miluje literatúru a nevie si predstaviť svoj život bez kníh. A keďže náuka o spoločnosti má široké zameranie, umožňuje jej venovať sa viacerým oblastiam ako je napr. psychológia a právo. Rada cestuje a spoznáva nové krajiny, nové zvyky a nových ľudí. Vo voľnom čase rada chodí do knižnice a na prechádzky, či už v meste, alebo v prírode.
Vo Freedu vedie skupinové a individuálne kurzy prípravy na prijímačky, Test 9 a doučovania.

Prečo rada učíš?
Základom každej dobrej spoločnosti je spisovný jazyk a národné povedomie, ktoré je dôležité rozvíjať už v mladom veku. Preto aj ja som sa rozhodla ísť touto cestou a stať sa pani učiteľkou. Myslím si, že školstvo potrebuje veľa nových, inšpiratívnych a motivujúcich ľudí so správnym prístupom k deťom a k výchove. Verím, že v budúcnosti ma jedného dňa moji žiaci zaradia práve do tejto kategórie. Pretože byť učiteľom nie je prácou, ale poslaním. Nie je to o tom, odsedieť si hodiny, nadiktovať žiakom poznámky, dať im písomku a ísť domov. Pre mňa učenie znamená byť žiakom oporou, byť im kamarátkou, byť niekým, kto im pomôže formovať ich vlastnú osobnosť.

Na ktorého/-ú učiteľa/-ku nikdy nezabudneš?
Na moju slovenčinárku zo základnej školy. Vďaka nej som sa rozhodla ísť učiteľským smerom, ona bola mojou motiváciou.

Je nejaká poučka, ktorú si doteraz pamätáš, ale nikdy si ju nevyužila?
Na skúšku z fonetiky a fonológie som sa naučila túto poučku, ktorú si pamätám už piaty rok, ale nikdy, dokonca ani na tej skúške som ju nevyužila:
Hlásky sú základné, nedeliteľné, vzájomne sa dostatočne diferencujúce sa artikulačno-akustické jednotky, ktoré sa včleňujú do kontinuálneho rečového prejavu ako časovo následné a vzájomne sa ovplyvňujúce zložky vyšších jazykových jednotiek daného prejavu. 😀

Koľko najdlhšie si vydržala bez čítania akejkoľvek knihy?
Asi týždeň, ale aj to bolo veľa. 🙂

S Aďkiným vedením hodín bol spokojný aj žiak Filip:
S pripravou na prijimacky sme spokojni (aj Filip, aj rodicia).Vidime na nom pokroky v osvojeni si ucebnej latky. Paci sa mi, ze lektorky hodnotia testy v bodoch ale aj popisom, tak Filip lahsie pochopi, kde potrebuje pridat.“  (mama Lucia)

Jakub sa pripravoval na prijímačky na bilingválne gymnázium a bol veľmi spokojný:
“Ďakujem veľmi pekne za hodnotenie Jakuba, teším sa, že reakcia jeho lektorov je taká pozitívna.  Je nadšený, spôsob vyučovania mu maximálne vyhovuje a chodí k Vám rád. Aďka a tiež lektor matematiky Roman mu absolútne sadli, podľa Jakuba sú systematickí a príjemní.” (mama Anna)