Blog

Miriam Oršošová: Aj pri online vzdelávaní platí, že dobrá hodina záleží od dobrej lektorky.

Miriam učí slovenčinu online od roku 2016. S vedením individuálnych online hodín má skúsenosti už 4 roky. Od uzavretia našich pobočiek začala viesť online aj skupinové kurzy. Podľa Miriam, nie je veľký rozdiel medzi osobnými a online hodinami. Pri online hodine sa jej páči, že sú žiaci viac uvoľnenejší, lebo sú doma a nemajú šancu prekrikovať sa so spolužiakmi. Vďaka technickým možnostiam videohovoru dostane priestor na vyjadrenie aj menej priebojný žiak.

Miriam sme sa spýtali ako má podľa nej vyzerať dobrá online hodina a aké výhody a nevýhody pri online učení vidí.

ČO VŠETKO MÁ OBSAHOVAŤ DOBRÁ ONLINE HODINA?

Rady pre lektorov

1. Privítanie žiakov, kontrola techniky (zvuku, mikrofónu prípadne obrazu).
2. Ak vás žiaci počujú, poproste ich, aby si vypli svoje mikrofóny.
3. Spýtajte sa, či majú všetky materiály po ruke, či už vo fyzickej, alebo elektronickej podobe.
4. Ak náhodou nie, majte ich pripravené a dodatočne im všetko pošlite na (Skype) ešte raz, aby si ich vedeli rýchlo stiahnuť a otvoriť.
5. Nesmiete byť nervózny, ak náhodou žiak nemá vytlačený materiál, berte do úvahy, že nie každý má doma tlačiareň, dieťa si svoj materiál k učivu niekam uloží a neskôr si ho môže vytlačiť, ak na to bude mať príležitosť.
6. Ešte raz skontrolovať či majú všetci vypnuté mikrofóny, aby nedošlo ku komunikačnému šumu.
7. Nasleduje váš výklad teórie učiva.
8. Žiaci pozorne počúvajú a samozrejme celý čas môžu písať do chatu a pýtať sa rôzne otázky počas vášho vysvetľovania.
9. Ak riešite úlohy, cvičenia, oslovte žiačku/žiaka menom, pripomeňte, aby si nezabudli zapnúť mikrofón a dotyčný žiak vám skúsi odpovedať na vašu otázku alebo vyriešiť cvičenie.
10. V prípade že nevie, žiadny problém, povedzte mu správne riešenie s vysvetlením a úsmevom, potom nech odpovedajúci opäť nezabudne vypnúť svoj mikrofón.
11. Myslím si, že tak ako aj v osobnom kontakte so žiakmi si treba zachovať pozitívnu náladu a podať, vysvetliť im učivo tak, aby mu rozumeli a neustále sa pýtať, či je to každému naozaj jasné a či to náhodou netreba zopakovať.

Výhody

1. Online hodina dokáže ušetriť ČAS A PENIAZE

Žiak : Cesta dostaviť sa na konkrétnu adresu trvá. Možno cestujete MHD, autom a pritom strácate čas. Miniete peniažky za lístok, či za pohonné hmoty.
Lektor : Len si predstavte, učiteľ v reálnom živote napíše na tabuľu nejaké súvetie približne za 1 minútu, na počítači to naťuká za 20-25 sekúnd. Taktiež preňho platí dochádzka v nejakej podobe.
Zúčastniť sa teda online hodín, predstavuje určitý komfort a veľkú flexibilitu pre spokojnosť oboch strán.

2. ONLINE TRIEDA vs. FYZICKÁ TRIEDA

Ako ďalšiu výhodu by som zdôraznila neobmedzený počet ONLINE tried. Kým obmedzený počet fyzických tried je žiakmi obsadený napríklad v čase o 15:00, tak v tomto istom čase môže naraz prebiehať neobmedzený počet ONLINE tried.

3. PÍSMO

Uznajme, všetci píšeme nejako, či už čitateľne, nečitateľne, pekným písmom, písaným písmom, či tlačeným… Ak žiak píše na počítači, učiteľ nemá problém po ňom prečítať, čo samozrejme pri písaní rukou, môže byť komplikovanejšie a zaberie to čas aj lektorom, učiteľom v školách, kým rozlúštia veľa rôznych typov písma.

4. APLIKÁCIE A SERVERY

Máme možnosť si vybrať z dostatočného výberu aplikácii, či online serverov na výučbu ONLINE. Niektoré disponujú aj WHITEBOARD, to znamená, že žiaci majú pred sebou bielu tabuľu, na ktorú lektor môže písať – ZOOM.
Nájdu sa aj také aplikácie, kde lektor môže nahrať nejakú prezentáciu a online ju žiakom odprezentovať. – ZOOM, (Microsoft) MS TEAM.
Ďalej máme aj také, kde je možnosť zdieľania obrazovky lektora, takže žiaci môžu vidieť všetko, čo robí na svojom počítači. (napr. kam klikne, čo píše, čo vymaže) – SKYPE. A ďalšie iné.

Nevýhody

1. Lektor nemá osobný kontakt so žiakmi.
2. Nevie ich skontrolovať, či si píšu poznámky.
3. Aj žiakom chýba prítomnosť ich spolužiakov, kamarátov, predsa sme len spoločenské bytosti.
4. Môže zlyhať technika (nefungujúci mikrofón, obraz, či výpadok internetu).

Testovanie 9 vo Freedu.Vo Freedu učíme online od začiatku zatvorenia škôl. Aktuálne doučuje 60 našich lektorov cez internet takmer 600 detí. Hodiny sú naozaj veľmi pestré, učíme všetky predmety, individuálne aj skupinovo, či už ako prípravu na prijímačky alebo ako doučovanie do školy. Našim lektorkám a lektorom dávame aj v online prostredí priestor na realizáciu vlastných nápadov a uplatnenie svojho vlastného štýlu, ktorý sa im pri online výučbe najviac osvedčil.