Ako napísať blog

Ako písať  články na Freedu blog

Chceš sa ešte viac zapojiť do diania vo Freedu a prispieť svojimi názormi a pohľadmi na vzdelávanie? Vo Freedu ti dáme priestor!

Prečo chceme pravidelne blogovať?

Zmyslom Freedu je ukázať deťom aj rodičom, že učiť sa dá aj inak, že sa snažíme prispievať k pozitívnej zmene vzdelávania na Slovensku.
Chceme sa podeliť o naše 18-ročné skúsenosti a ukázať rodičom a študentom, ako to u nás vyzerá.
Tiež chceme osloviť nové nádejné lektorky a lektorov, aby mali lepšiu predstavu o práci vo Freedu.

Čo ti písanie článkov prináša?

Osobný rozvoj – novú skúsenosť, zviditeľnenie svojho mena, ale aj finančnú odmenu 15 € za každý článok, ktoré dostaneš ako výplatu.

Je na tebe, koľko článkov a v akom čase napíšeš, a či sa do tejto aktivity vôbec zapojíš, je to dobrovoľné.

Čo treba urobiť pred napísaním blogu?

Pripravili sme zdieľanú tabuľku, kam zapisujeme nápady na články.

V tabuľke vyplň svoje meno, mail, kategóriu (vyber si zo zoznamu nižšie), tému článku (napíš vlastnými slovami, nemusí to byť hneď presný názov) a termín, do kedy ho napíšeš.

Články sú rozdelené do nasledovných kategórií, ich názvy odkazujú na naše staršie blogy, ktorými sa môžeš inšpirovať:

  • Tip na učenie (vysvetlenie konkrétneho učiva s pomôckou, ako si ho čo najľahšie zapamätať)
  • Zážitok z Freedu (vtipná, alebo práve naopak, vážna príhoda či situácia z hodiny)
  • Zaujímavosti zo sveta vzdelávania (kuriozity a perličky, o ktorých si čítal/a, videl/a video alebo čokoľvek, čo ti napadne v súvislosti s víziou vzdelávania do budúcnosti)
  • Eventy (reportáže z akcií, ktorých sa zúčastňujeme, napr. ELT Fórum)
  • Život vo Freedu (postrehy a pohľady z pozície lektorov a lektoriek, v čom ti Freedu pomáha, prečo u nás učiť, …)
  • Interview (rozhovory s osobnosťami v oblasti vzdelávania)
  • Čo nové vo Freedu (aktuality, výsledky prijímačiek, prázdniny, …)
  • Vlastná téma (napíš svoj návrh)

Prosíme ťa o opatrnú prácu s tabuľkou – je zdieľaná pre všetkých, preto sa k nej správaj s citom, nevymazávaj a neprepisuj údaje.
Ono to znie ako banálna požiadavka, ale pre istotu ti to pripomíname 😊

Článok mám napísaný – čo s ním teraz? 

Keď máš hotový článok, s ktorým si spokojná/ý a chceš ho publikovať na Freedu blogu, stačí keď nám ho pošleš mailom na freedu@freedu.sk. Editovanie a publikovanie článkov je už na nás.


Ak ťa táto téma zaujíma a chceš sa do tvorby článkov zapojiť, pozorne si ho prečítaj tento návod a využi ho pri tvorbe svojich textov.

1. Persony

Ešte pred písaním článku si potrebujeme ujasniť, pre koho píšeme, aby sme im prispôsobili obsah textu, ale napríklad aj štýl vyjadrovania. Nie je možné v jednom blogu osloviť všetkých.
Čitatelia Freedu blogu patria do niektorej z nasledujúcich charakteristík:
Rodičia piatakov, ôsmakov alebo deviatakov, ktorí sa pripravujú na prijímačky alebo na Testovanie 9, prípadne potrebujú doučovanie z niektorého predmetu
Dospeláci, ktorí k nám chcú chodiť na jazykový kurz
Študenti, ktorí by sa chceli stať lektormi vo Freedu

2. Štruktúra článku

Okrem úvodu, jadra a záveru je dôležité aj členenie textu na odseky, používanie podnadpisov, zvýrazneného textu, odrážok, zoznamov, jednoducho všetkého, čo text opticky rozčlení a sprehľadní.

3. Stručné a zrozumiteľné vyjadrovanie

Blogové články majú ideálny rozsah 500 – 700 slov. Samozrejme, niektorým stačí menej a inokedy sa ozaj potrebujeme rozpísať, musíme si ale zachovať prínos a užitočnosť článku, aby sme čitateľa neunudili.

4. Nadpis

Má byť pútavý a jasný, má čitateľa navnadiť na to, aké užitočné informácie sa dozvie, keď si článok prečíta. Nebojte sa začať písať článok bez vymysleného nadpisu, aby vás zbytočne neobmedzoval. Niekedy sa obsah článku môže posunúť od pôvodnej myšlienky, a tak je lepšie vymýšľať nadpis až nakoniec.
Overené sú nadpisy s frázami: Ako na …, Vedeli ste, že …, Tipy na …, Triky na …, Návod na …, Ako byť …, Ako nebyť …

5. Citovanie a uvádzanie zdrojov

Nebojte sa uvádzať zdroje, ktoré vás inšpirovali. Linkujte blogy a médiá, z ktorých ste čerpali, odkážte na osobu, ktorú spomínate. Je tak viac pravdepodobné, že si váš článok všimnú a sami ho budú zdieľať.
Rovnako je dôležité odkazovať aj na naše stránky, či už staršie blogy, alebo samotný web (kurzy, kontakty, lektori, …)

6. Editovanie článkov

Ideálne je na odoslanie článku sa vždy vyspať, ak nás netlačí deadline 😊 Aj potom ho však treba zveriť do rúk editora, ktorý sa naň pozrie očami nezávislého čitateľa a okrem možných gramatických chýb upraví aj štylistiku a dostane článok do výslednej podoby.

Zdroje, inšpirácia a viac informácií:

Ako napísať dobrý článok (proces a návod v jednom)

Ako písať kvalitné články? Rady od copywriterov