Ako pracovať s Examino?

Čo je examino a ako s ním pracujeme?

V školskom roku 2022/2023 sme nadviazali exkluzívnu spoluprácu so spoločnosťou Exam Testing.  Exam sa dlhoročne venuje tvorbe prijímačkových testov pre väčšinu škôl na Slovensku. Posledné roky vyvíjajú online portál examino.sk.

Deti vo veľkých a stredných kurzoch majú neobmedzený prístup k tisíckam testovacích úloh v cene kurzu. (Pri malých kurzoch dostávajú rodičia zľavu na prístup do examina.) S examino pracuješ s deťmi počas kurzu, alebo si ich nacvičujú aj doma, výhodou je, že dostavajú automatické vyhodnotenie na mail.

Ty ako lektorka, lektor, máš tiež prístup do Examina, kde v časti “LEKTOR” uvidíš výsledky detí zo svojich skupiniek. Sú tu testy, ktoré deti riešili a s akou úspešnosťou ich vypracovali. Na základe výsledkov z úloh sa vieš zamerať na oblasti, ktoré robia deťom najväčšie problémy.

Lektorské rozhranie

  1. Ideš do sekcie lektor a vyberieš si skupinu, ktorú si chceš pozrieť ako v nej deti pracujú

2. Vyberieš učivo, alebo názov testu

3. Zobrazí sa ti zoznam detí so správnymi a nesprávnymi odpoveďami. Kliknutím na číslo otázky (v červenom krúžku) sa ti zobrazí konkrétna otázka.

Podľa správnych a nesprávnych odpovedí vieš deťom vysvetľovať na hodinách učivá, ktoré ešte potrebujú pochopiť a nemusíte sa už venovať témam, ktoré ovládajú všetci.

Ako zadať správne cvičenia/testy:

 

V osnovách nájdeš pri každej lekcii dokument s názvom examino, kde sú zhrnuté cvičenia týkajúce sa danej témy. Domáca úloha je pre žiakov povinná (resp. tieto cvičenia môžeš využiť na hodine). Test je nepovinný a slúži na zopakovanie.

Ako môžeš používať Examino na kurzoch:

Cvičné, tematické testy

Na prezenčných aj online hodinách môžeš deťom dávať cvičné testy. Testy s kľúčmi sme uložili v pdfkách priamo v osnovách pod jednotlivými predmetmi https://freedu.sk/osnovy/. Pri prezenčných kurzoch požiadaj dopredu o vytlačenie testov na pobočke a pri online kurzoch ich vieš zdieľať rovno cez obrazovku alebo poslať do chatu.

Domáce úlohy

Na prezenčných aj online hodinách zadávaj deťom domáce úlohy z examina. Pred ďalšou hodinou si pozri vo svojom konte, kto a ako úlohy/test vyriešil. Hodinu začni zhodnotením úloh. Môžeš nechať vysvetliť toho, kto mal niektorú úlohu dobre vyriešenú, tomu kto mal úlohu nesprávne.

Samostatná domáca príprava

Motivuj deti, aby si testy v examino.sk vypĺňali samostatne aj doma. Testy majú automatické vyhodnotenie a sami uvidia, čo im ide a čo nie.  S tým, čo im nejde sa môžu obrátiť samozrejme na teba na hodinách. Vypĺňaním testov doma si deti zvyšujú šance na úspešné zvládnutie prijímačiek.

Simulácia prijímačiek

Novinkou v školskom roku 2022/2023 je možnosť absolvovať určitý počet simulácii prijímačiek: veľký kurz – 4 simulácie, stredný kurz – 2 simulácie, malý kurz – 1 simulácia. Na týchto hodinách píšu deti principiálne rovnaký test s rovnakým hárkom na odpovede ako býva na prijímačkách. Aj tieto testy pre nás pripravili tvorcovia prijímačiek z Examu.

Vďaka simuláciám si deti zvyknú na vzhľad hárkov a ich vypĺňanie, na prácu s časom a stresomm. Tieto hodiny budú vyzerať ako naozajstné prijímačky. Výsledky nám pomôžu zistiť na čom s deťmi pracovať ešte pred samotnými skutočnými prijímačkami.

Ako bude takáto hodina vyzerať? (pre prezenčné kurzy)

  1. deťom oznámiš kedy simulácia prijímačiek bude prebiehať, aby s tým počítali (vieš to podľa osnov)
  2. na recepcii budeš mať vytlačené testy pre všetky deti
  3. deti sedia samostatne v laviciach, skontroluješ či majú pomôcky, ktoré potrebujú
  4. poprosíš o ticho, povieš im, že je to ako naozajstné prijímačky, že im želáš veľa šťastia a pustia sa do práce 🙂
  5. od nás dostaneš návod aj šablónu ako testy vyhodnotiť – výsledky si s deťmi prejdete na ďalšej hodine a tiež ich uvedieš aj v spätných väzbách

Potrebuješ pomôcť?

Máš nejaké nejasnosti alebo jednoducho potrebuješ poradiť? Neváhaj kontaktovať našu lektorku Emu.

skype: live:e.zugec

e-mail: e.zugec@gmail.com