workshop – Ako sa čo najefektívnejšie učiť?

Ako sa čo najefektívnejšie učiť? Ako motivovať deti na hodinách?

popis

20.1.2023, 12:30, online

25.1.2023, 14:00, Freedu Westend

2.2.2023, 13:00, online

Vhodný pre:

  • kohokoľvek, kto ešte neabsolvoval tento workshop

Obsah:

  • Stratégie ako motivovať žiakov
  • Ukážky motivačných príkladov / aktivít
  • Štýly učenia – dotazník
  • Aktivity, hry, stránky, videá a aplikácie

SV od lektorov

Prihláška na webinár