Ako zapisovať do FUGO

Manuál pre lektorky a lektorov na zapisovanie odučených hodín
do informačného systému FUGO

 

Prihlásenie

Prihlás sa na moje.freedu.sk. Mailom Ti prišlo tvoje používateľské meno heslo. Tieto prihlasovacie údaje si starostlivo uschovaj.

Prehľad

Pred sebou máš zoznam všetkých svojich hodín/lekcií. Ak by si ich nevidel/la, nájdi sa v zozname podľa svojho mena a vyfiltrujú sa ti iba tvoje hodiny/lekcie. Nové kurzy zapisujeme do Fugo v deň začatia výučby. Nie skôr, pretože ak by náhodou na poslednú chvíľu žiak napr. ochorel, museli by sme nastavenia kurzu vo Fugo zase meniť.

Zapísanie hodiny

Odučenú hodinu nájdeš v zozname naplánovaných lekcií. Vo filtri si vieš okrem iného nastaviť rôzne typy lekcií: naplánované, odučené, preložené, zrušené.

Pre zaznačenie klikni na tú lekciu, ktorej chceš zmeniť status.

 

Si priamo v lekcii – zmeň status lekcie podľa toho, čo sa s ňou udialo:

A. Odučená–bola riadne odučená
B. Preložená (nepočíta sa) –lekcia sa po vzájomnej dohode presunula na iný termín, alebo posunula na najbližší dohodnutý termín. Do výplaty sa Ti nepočíta. Kurz sa Ti o túto preloženú lekciu celý posunie a naplánuje túto hodinu na najbližší termín v tom istom čase. Hodine už spätne status nemeníš.
C. Zrušená (počíta sa) – žiak/študent na hodinu neprišiel alebo dal vedieť neskoro (menej ako 3 hodiny pred kurzom). Do výplaty sa Ti hodina počíta. Hodine už spätne status nemeníš.
D. Nevyčerpaná – kurz sa ukončil predčasne bez vyčerpania všetkých lekcií/lekcie sa prenášajú na ďalší školský rok. Tento status nepoužívaj, nastavujeme ti ho len my.

Každá lekcia je naplánovaná na spoločne dohodnutý termín.
Najneskôr 24 hodín po tomto termíne musí byť status lekcie zmenený na odučená, preložená alebo zrušená. Lekcii nesmie zostať status naplánovaná po uplynutí tohto termínu. Napr. keď kontrolujeme Fugo dňa 6.12., tak hodiny z 5.12. a staršie, musia mať status odučená, preložená alebo zrušená, pretože sa s týmito hodinami už niečo udialo.

Skontroluj, či sedia všetky údaje. Pri niektorých kurzoch sa termíny dohadujú flexibilne alebo sa stane, že si so žiakom prehodíte termín lekcie. Vo Fugo sa nedajú hodiny naplánovať dopredu tak, že každý týždeň bude zapísaný iný termín. Dátum lekcie si preto manuálne prepisuješ podľa potreby, aby odučené lekcie mali dátum, kedy naozaj boli.

Zaznač, ktorý žiak sa na hodine zúčastnil, bol ospravedlnený alebo neprítomný. Píš si spätnú väzbu o žiakoch priebežne, po každej hodine. Uľahčí ti to písanie odpovedí na otázky pri veľkom počte tvojich žiakov. Vo Fugo máš na to priestor. Dôležitá časť je obsah hodiny – vypíš, čo ste na hodine robili a pridaj aj niečo navyše. Ak túto časť nevypíšeš, Fugo ti hodinu neuloží.

Svoj záznam nezabudni uložiť a je to! Fugo pripočíta túto lekciu do tvojej výplaty! 🙂

Dôležitá poznámka: vždy keď odchádzaš z otvorenej lekcie, klikni na „uložiť“ alebo „zrušiť“. Neodchádzaj cez „back“, alebo len zatvorením stránky, ani keď si lekciu iba prezeráš. Keď odídeš inak ako kliknutím na uložiť/zrušiť, lekcia sa uzamkne a kým ti ju my neotvoríme, v administrácii systému ostane uzamknutá (systém si „myslí“, že sa na tejto lekcii ešte pracuje, preto ju zamkne…).

 

 

Suplovanie

Vysvetlenie na príklade: Lucka Budinská suplovala za Juraja Urblíka v utorok 16.2. prijímačkovýkurz, 5 lekciu. Po odučení tejto hodiny sa prihlásila do svojho Fugo konta a v zozname mien lektoriek a lektorov si vylistovala Jurajove hodiny. Našla lekciu, ktorú suplovala, medzi naplánovanými a zmenila status na odučenú, doplnila komentár, tak ako to robí bežne pri “svojich“ hodinách. Lekciu uložila a hotovo! Fugo vie, že táto hodina bola suplovaná, a preto sa Lucke zobrazuje v zozname odučených hodín jej meno červeným písmom (rovnako túto hodinu vidí aj Juraj, keď je vo svojom konte). Vychytávka: keď sa prejde myšou po tomto červenom mene, objaví sa v obdĺžniku meno toho, za ktorého bola lekcia suplovaná.

Výplata

Vo Fugo si vieš skontrolovať svoju výplatu. Klikni na  ,,Výplaty“ a zobrazí sa ti zoznam všetkých tvojich výplat aj s aktuálnou, za práve prebiehajúci mesiac. Pre otvorenie zoznamu lekcií, za ktoré ti bola/bude mzda vyplatená klikni na ,,Klik pre zobrazenie“ alebo na dátum.

Čo ešte vo Fugo nájdeš?

Keď klikneš v zozname lekcií na konkrétny názov kurzu otvorí sa ti tabuľka so základnými údajmi ku kurzu. Po kliknutí na svoje meno sa dostaneš do zoznamu všetkých tvojich kurzov. Vpravo je prehľad všetkých hodín daného kurzu (namiesto stĺpca „miestnosť“ ešte zapracujeme stĺpec „status lekcie“ a tiež tu pribudne zoznam účastníkov kurzu).
Je tu aj časť Popis. Tu môžeš nájsť zhrnuté inštrukcie ku kurzu.  Ale po novom skôr používame Odkaz pre Teba, ktorý zbadáš keď si zapisuješ lekciu. 🙂

Filtre

  • podľa dátumu: klikni na C, otvorí sa ti kalendár. Môžeš si nastaviť rozpätie dátumov, alebo len jeden deň (napr. od 11.3. a vedľa do 11.3.), ktorý chceš vidieť. Pre potvrdenie tohto nastavenia klikni na button„filter“
  • podľa dňa: keď chceš vidieť všetky lekcie, ktoré si odučil/la v niektorý konkrétny deň, napr. streda, zaškrtni streda (alebo aj viac dní).
  • počet lekcií: v zobrazenom zozname môžeš zmeniť v kolónke „Počet záz.“ (takto môžeš naraz vidieť 10 až všetko).
  • ďalej môžeš jednoducho filtrovať podľa názvu lekcie, kódu, alebo názvu kurzu, miestnosti, statusu…