Alexandra

Alex miluje čítanie, literatúru, slovenčinu, štúrovcov. Jej snom bolo byť od detstva učiteľkou, avšak cesty ju zaviedli iným smerom, kde tiež získala mnoho neoceniteľných skúseností. Pracovala aj ako lektorka detskej znakovej reči pre počujúce batoľatá Baby Signs. Rada sa venuje sebarozvoju, sebavzdelávaniu a vzdelávaniu ostatných, je to jej záľuba.

Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?

Nakoľko ja sama sa rada učím, vzdelávam a nasávam nové informácie, napĺňa ma získané vedomosti predávať ostatným. Všetky získané znalosti si nechcem nechávať len pre seba, ale rada ich šírim do sveta, či už v osobnom živote vo voľnom čase, alebo profesne. Dáva to zmysel mojím dňom. Rada rozprávam, ale viem aj aktívne načúvať iným. Jednoducho tok energie v podobe slov a reči je mi blízky, je mojou súčasťou. Práve preto učenie seba aj ostatných je pre mňa prirodzené, a dokáže mi spôsobovať naplnenie a radosť.

Na ktorého/-ú učiteľa/-ku nikdy nezabudneš?

Na základnej škole bola moja triedna učiteľka a zároveň učiteľka slovenčiny p. Grejtáková. Bola mojím vyjadrením toho, čo som cítila, len nemala dostatok informácií, aby som to v tom čase ešte vedela pomenovať. Zaľúbenie v slovenčine, literatúre, romantizme, písaní básní a príbehov. Otvorila mi svet, ktorý driemal vo mne. Sprevádzala ma pri cvičení recitácií, písaní úvah, šírila osvetu o ekológii a kvalitných medziľudských vzťahoch, o umení a dôležitosti zachovania poznatkov o histórii nášho národa. V nej som videla obraz seba, bola mojou bránou na vstup do sveta poézie, slovenčiny a krás slovenského jazyka. Doteraz, keď si na ňu spomeniem vnímam esenciu tak dôležitú pre moje JA, pre všetky nasledujúce dni, ktoré ovplyvnila. Keby som ja aspoň čiastočne takto ovplyvnila iných žiakov, alebo moje deti, bola by to pre mňa odmena.

Aký predmet by si pridala do osnov na všetkých školách?

Za veľmi dôležité okrem iných tém pokladám hlavne dve témy – ekológia a sebarozvoj. Ekológia je široká téma, začať s ňou od 1. ročníka ZŠ je možno už aj trochu neskoro. Od separácie odpadu, osvety o používaní freónov a chemikálií v domácnostiach, bezobalovom zmýšľaní napríklad pri balení jedla do školy, využívanie opraviteľných predmetov, nepoužívanie jednorázovych plasto v, zdravá strava, až po trvalo udržateľný rozvoj. To všetko a veľa iného pokladám za základnú zručnosť každého dieťaťa vo vyspelej spoločnosti.
Druhú tému som nazvala sebarozvoj. Ten zahŕňa zručnosti, ktoré sme sa v detstve nenaučili ani doma, ani v škole, a v súčasnosti ľudia platia nemalé peniaze koučom a terapeutom, aby si osvojili základné zručnosti pre zdravý a kvalitný život. Postaviť seba na prvé miesto, vedieť povedať NIE, DOSŤ, zastať si seba, nemať prehnanú lojalitu, hlavne keď to ide na úkor nášho zdravia. Vedieť, čo je to sebapoznanie, sebaláska, mať hodnotu, nech som akýkoľvek, nie dokonalý podľa sociálnych sietí. Naučiť sa myslieť slobodne, bez predsudkov, odsudkov ostatných s prihliadaním na to , čo chcem ja, po čom túžim, nie len čo sa patrí. Nemyslieť si , že byť dobré dievča a dobrý chlapec je cnosť, aj keď to je v rozpore s naším cítením. Byť úprimný hlavne k sebe, poznať sa, mať súcit so sebou, pochopiť, prečo som nejako jednala, a potom následne podľa základných morálnych princípov spoločnosti konať. Podľa môjho názoru, keby toto deti v škole preberali, dokázali by sme viac čeliť nespokojnému životu, kedy sa cyklíme v starých krivdách, a robíme veci, aby sme sa viac páčili svetu, ako sami sebe.

Koľko najdlhšie si vydržala bez čítania akejkoľvek knihy?

Keď sa mi narodil druhý syn, bola som v takom kolobehu, že som knihu nechytila do ruky jeden celý rok. Mala som ju položenú na poličke, dopredu pripravenú na čítanie si, keď bude bábo sladko spať, realita bola však iná, ako si naplánovala:). Bábo veľmi nespalo, a keď už, tak som spala s ním, ani neviem ako. Nasledoval druhý rok synovho života, kedy som jednu knihu cca 500 stranovú čítala celý jeden rok:) Ale tak nejako je vždy viac ako nijako, hlavne, že som čítala.