Lektorka Alexandra

Lektorka Alexandra Študuje na Masarykovej univerzite, odbor Geografická kartografia a geoinformatika .

Medzi jej záujmy patrí najmä čítanie, obľubuje hlavne biografiu a históriu. Taktiež veľmi rada cestuje, pričom v poslednom období ju zaujalo najmä cestovanie po horách. Doučuje dlhodobo, pripravovala študentov na prijímačky na stredné školy z matematiky, na testovanie Monitor 9, ale aj na bežné písomky. Mimo to má skúsenosť s pripravovaním študenta na rakúsku strednú školu (ohľadom nemeckého jazyka), ako aj s vyučovaním nemeckého jazyka pre dospelých (napr. kurzy pre zamestnancov magistrátu mesta, zamestnancov patentovej kancelárie apod.).

Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá, skupinové a individuálne jazykové kurzy.

Prečo rada učíš?

Učím rada, pretože to pre mňa jednak predstavuje odpočinkovú činnosť, na druhej strane zbieram na každej jednej hodine nové a nové skúsenosti a znalosti, dokonca takmer vždy sa od detí dokážem aj niečo nové naučiť (buď vedomostne, alebo ohľadom skúseností). Učenie ma vždy bavilo, dokonca som premýšľala aj nad povolaním učiteľa, nakoniec som sa (zatiaľ) rozhodla učiť len čiastočne a hlavne pre zábavu.

Na ktorého/-ú učiteľa/-ku nikdy nezabudneš?

Nikdy nezabudnem na moju pani učiteľku slovenčiny. Bola to jemná, mladá a veľmi milá pani učiteľka, ktorá mala osobitný prístup ku každému žiakovi. Neodsudzovala nikoho, každého brala ako parťáka do našej spoločnej skupiny. Vždy tvrdila, že je naša druhá mamina a snažila sa o to, aby sme nevnímali rozdiely medzi sebou. Táto pani učiteľka mi dala do života naozaj veľmi veľa. Učila nás vždy hlavne pokore, vzájomnému pochopeniu a hlavne neodszudovaniu.

Ako najradšej oddychuješ?

Najradšej oddychujem s dobrou knihou v rukách.

Aký predmet by si pridala do osnov na všetkých školách?

Určite by som pridala do osnov predmety typu finančná gramotnosť, predmety zameriavajúce sa na prehĺbenie emočného správania a predmety zlepšujúce argumentačné schopnosti študentov, ako aj tie, ktoré by pomáhali študentom lepšie zvládať stres a vystupovanie pred neznámymi ľuďmi.