Lektorka Alžbeta

Lektorka Alžbeta je študentkou inžinierskeho štúdia biochémie na STU. Doučuje matematiku a fyziku.

Miluje prírodu, turistiku a varenie. Veľmi rada sa učí nové veci vo svojom obore a teší sa, že sa v ňom posúva dopredu. V budúcnosti zvažuje pracovať ako pedagogička.

Vo Freedu vedie  individuálne kurzy doučovania,  kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?

V minulosti som nemala vždy šťastie na správnych učiteľov, čo malo v mojom prípade dosah na prístup k jednotlivým predmetom. Hoci som mala jednotky, nikdy som nešla do hĺbky , čo sa prejavilo hlavne v začiatkoch štúdia na VŠ. Práve preto by som mladším rada ukázala objektívny a mnou osvedčený postup, vďaka ktorému sa posunú dopredu a budú mať základy, na ktorých sa dobre stavia. A zároveň to robiť zaujímavou formou. 🙂

Čo Ťa najviac baví na učení?

Kávy.

Aký predmet by si pridala do osnov na všetkých školách?

Niečo súvisiace s finančnou gramotnosťou.

Máš nejaký trik na efektívne učenie?

Vypisovanie si poznámok postupne do čo najmenších skratiek. Neskôr z najmenších skratiek vedieť vysvetliť učivo nahlas “nikomu”. Pretože ak viem niečo vysvetliť tak aj sám tomu dostatočne rozumiem.