Lektorka Anastázia

Lektorka Anastázia je študentkou na Univerzite Komenského v odbore učiteľstvo anglického a nemeckého jazyka.

Doučuje angličtinu deti a dospelých už niekoľko rokov. Jej záujmy sú hlavne spoznávanie, učenie sa a učenie cudzích jazykov. V jej batôžteku je už 5 jazykov a určite to nie je koniec. Taktiež rada fotí a počúva hudbu 70- a 80-tych rokov.

Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá, skupinové a individuálne jazykové kurzy.

Prečo rada učíš?

Mojím hlavným cieľom je vzbudiť lásku k učeniu sa cudzieho jazyka. Som presvedčená, že učiteľ by mal motivovať každého študenta. Nezameriavam sa len na zlepšenie vedomostí, ale aj na sebadôveru a sebavedomie. Ku každému jednotlivcovi si nájdem individuálny a tvorivý prístup. A učiteľské povolanie je mojou záľubou.

Aký je Tvoj najväčší úspech?

Môj najväčší úspech je, keď sa žiakovi rozžiaria oči. To znamená, že som na správnej ceste a žiakovi sa tento predmet a naše hodiny pačia. Vtedy náš spoločný úspech je blízko!

Učiteľ nemôže existovať bez …

úsmevu žiakov a ich osobných pokrokov aj vďaka nám, učiteľom.

Tri slovesá, ktoré Ťa vystihujú?

Komunikujem, počúvam, motivujem