Lektorka Andrea-Iana

Lektorka Andrea-Iana študuje na Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor učiteľstvo anglického jazyka a filozofie.

Jedna z vecí, čo ju najviac napĺňa je byť kreatívnou či v učení, alebo v iných iných aktivitách ako šitie napríklad. Bavia ju najviac cudzie jazyky, čítanie kníh, cvičenie a celkovo miluje umenie.

Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, kurzy prípravy na prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá, jazykové kurzy.

Prečo rada učíš?

Rada učím, pretože sa mi páči pomáhať ľuďom sa zlepšovať, dosiahnuť svoje ciele. Poznanie cudzieho jazyka, najmä Anglického, znamená otvorenie nového sveta plných možností, ja chcem žiakom pomôcť otvoriť tú bránu.

Čo Ťa najviac baví na učení?

Je viacerých vecí, ktoré ma bavia na učení, ale jedna z nich je práca s deťmi, komunita, ktorá sa vytvorí v triede. Čo ma tiež baví je, že sa vždy niečo nové naučíš od žiakov.

Ako najradšej oddychuješ?

Najradšej oddychujem v prírode prechádzkou do lesa alebo čítaním dobrej knihy. Dobrá káva alebo čaj tiež pomáha.

Máš nejaký trik na efektívne učenie?

Mojím trikom na efektívne učenie je si prečítať učivo, spraviť si otázky z toho, čo som sa mala učiť a potom sa seba samú otestovať. Taktiež vždy pomáha zapametaniu vysvetľovať učivo niekomu. 🙂