Lektorka Aneta

Lektorka Aneta študuje na vysokej škole v Trnave odbor verejná správa. S doučovaním má dlhoročné skúsenosti, nakoľko prvý krát začala doučovať mladšie ročníky už na základnej škole. Vekom Anetka zistila, že ju baví odovzdávať svoje vedomosti ďalej a prispievať aj takto k lepšej budúcnosti žiakov. 🙂

Veľmi ju teší keď sa spoločným úsilím dostaneme až do úspešného konca a pomôže im k lepšej známke na vysvedčení, či k úspešne napísaným prijímacím pohovorom na stredné školy. Riadi sa citátom od Marcus Tulius Cicero : “Autorita tých, čo učia, je často prekážkou tým, ktorí sa chcú učiť.” a práve preto sa snaží doučovanie prispôsobiť skôr ku kamarátskemu učeniu a hodiny pripravovať tak, aby žiakov hlavne bavili a nemali pocit, že sú na hodine z povinnosti, ktorú si musia odtrpieť.

Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?

Rada učím preto, lebo viem, že učenie je základ k lepšej budúcnosti študentov a to sa im snažím vysvetliť už od najmladších ročníkov na základnej škole. Štúdium je podľa môjho názoru veľmi dôležité a netreba ho brať na ľahkú váhu. Učenie ma veľmi baví aj preto, že si so študentmi vybudujem kamarátsky vzťah a mám veľmi dobrý pocit, keď viem, že s mojou pomocou som prispela k lepšiemu pochopeniu učiva, študentovi, ktorého to napríklad pred tým vôbec nebavilo 🙂 .

Na ktorého/-ú učiteľa/-ku nikdy nezabudneš?

Nikdy nezabudnem na svoju pani učiteľku slovenského jazyka na strednej škole. Bola prísna, ale spravodlivá a keď sa žiak snažil a zodpovedne pripravoval na hodiny aj veľmi priateľská.

Učiteľ nemôže existovať bez …

Bez svojich študentov 🙂

Je nejaká poučka, ktorú si doteraz pamätáš, ale nikdy si ju nevyužila?

Áno, poučka o dani z pridanej hodnoty, ktorú sme sa povinne drvili pred pár rokmi na ekonomike. Nikdy som ju nevyužila, no pamätám si ju dodnes.

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?

,,Nerozmýšľaj nad tým, čo bude v budúcnosti. Venuj sa tomu čomu chceš teraz naplno a rob všetko preto, aby ti bolo dobre”

Máš nejaký trik na efektívne učenie?

Osvedčilo sa mi, že sa žiakom lepšie učí keď napríklad literárne dielo spojím so súčasnosťou. Veľmi sa mi osvedčili napríklad piesne od Baštrngu, kde spolupracovali aj so známym raperom Separom dokonca aj mne to veľmi pomohlo pri maturitných skúškach kedy som si vybrala práve toto literárne dielo od Martina Kukučína – Neprebudený.