Angličtina pre dospelých

Angličtina pre dospelých vo Freedu, Bratislava.

Sídlime v Dúbravke, Petržalke a Novom Meste. Osviežte si jazyk priamo na vašom sídlisku. Kurz angličtina pre dospelých v malej skupinke len 7€ / hod.

 • Kurz otvárame pre dve jazykové úrovne:
  1. veční začiatočníci 
  – táto úroveň je pre vás vhodná, ak ste sa už angličtinu niekedy učili, máte osvojenú gramatiku a základnú slovnú zásobu,
  2. mierne pokročilí 
  – táto úroveň je pre vás vhodná, ak rozumiete vetám a často používaným frázam, viete komunikovať v bežných situáciách.
  Pre správne zaradenie do jazykovej úrovne vyplňte online test.
 • Skupinový kurz prebieha 1x týždenne (1 lekcia = 2 vyuč. hodiny = 2x 45min).
 • Celkovo má kurz  24 vyuč. hodín, teda 12 lekcií a trvá 3 mesiace.
 • Výhody individuálneho kurzu vo Freedu:
  1. deň a čas si môžete zvoliť podľa vašich časových možností (v priebehu šk. roka sa najžiadanejšie poobedné časy rýchlo obsadia, ale aj napriek tomu sa vám vždy snažíme maximálne vyjsť v ústrety),
  2. ak nám oznámite zrušenie hodiny do 4 hodín pred jej začiatkom, hodinu vám bezplatne preložíme, nepočíta sa ako odučená,
  3. osobný prístup lektoriek a lektorov umožňuje flexibilne prispôsobovať  lekcie vašim požiadavkám a schopnostiam – zvoľte si termín, intenzitu či charakter obsahu kurzu.

Cieľom našich jazykových kurzov je vaše zlepšenie komunikácie v bežných situáciach, preto kladieme dôraz na prelomenie jazykovej bariéry v rámci konverzácie. Lektori a lektorky vás naučia porozumieť nielen písanej, ale aj hovorenej angličtine. Ovládanie cudzieho jazyka si taktiež precvičíte na praktických cvičeniach zameraných na gramatiku, čítanie s porozumením alebo preklady textov. Súčasťou výučby je aj simulácia rôznych situácií zo života, napr. ako nakupovať, ako si objednať jedlo v reštaurácii, požadovať rôzne služby atď. V prípade, že máte záujem o špecifické témy z pracovného prostredia, odporúčame vám náš kurz