Annie

Lektorka Anna v roku 2016 absolvovala maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni B2. Počas štúdia na strednej škole navštevovala kurz anglického jazyka v Inštitúte jazykov a vzdelávania v Púchove. Niekoľko rokov za sebou sa zúčastňovala súťaže v prednese v cudzích jazykoch, kde vždy dosiahla veľmi dobré výsledky. V roku 2015 sa súťaže zúčastnila s vlastnou tvorbou a získala 1. miesto v celoslovenskom kole v kategórii anglický jazyk. V tom istom roku tiež získala ocenenie Talent Trenčianskeho kraja za vynikajúcu reprezentáciu kraja v jazykových súťažiach. 
V Bratislave Anna študuje anglický a nemecký jazyk na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity. V prvom ročníku vysokoškolského štúdia sa zúčastnila Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v anglickom jazyku, kde predniesla svoju prácu na tému „The Importance of Accurate Pronunciation“.
Vo voľnom čase Anna rada chodí na prechádzky do prírody a cestuje. Jej obľúbená krajina je Francúzsko.

Prečo rada učíš?
Mňa samú učenie sa veľmi napĺňa a myslím, že každý učiteľ, ktorý kedy vstúpil do môjho života, zanechal vo mne istú stopu. Voči svojim učiteľom som vždy prechovávala obdiv. Preto ak môžem niekomu odovzdať svoje poznatky a naučiť ho niečo nové, mať popritom z toho radosť a vidieť, že moje úsilie nebolo zbytočné, je potom práve toto dôvod, prečo rada učím. 🙂

Tri slovesá, ktoré ťa vystihujú?
To reach – dosiahnuť; to fight  – zabojovať; to smile – usmievať sa 🙂

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?
Najlepšia rada akú som kedy dostala bola od mojej maminy a znela: „Kde je vôľa, tam je cesta. Kde je cesta, tam je cieľ.“ Vďaka nej som pochopila, že ak človek niečo naozaj chce a je ochotný ísť si za tým, raz naozaj dosiahne svoj cieľ, nech to trvá akokoľvek dlho. Jednoducho to funguje.

Máš nejaký trik na efektívne učenie?
Dnes exituje naozaj veľké množstvo trikov ako sa efektívne učiť, ale ja si myslím, že najdôležitejšie je snažiť sa učivu pochopiť už pri prvom kontakte s ním, teda byť „awake“. To je polovica úspechu. 🙂 Ja osobne si rada vyznačujem dôležité veci, pomáha mi farebné odlíšenie textu, písanie si krátkych poznámok či opakovanie si učiva na hlas, pretože práve zapájaním viacerých zmyslov, v mojom prípade najmä sluchu a zraku, si dokážem viac zapamätať.