Anna

Lektorka Anna študuje učiteľstvo akademických predmetov slovenského jazyka a literatúry a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas základnej a strednej školy sa aktívne zúčastňovala a reprezentovala v rámci rôznych umeleckých, folklórnych a športových súťaží. Absolvovaný má taktiež spevácky a dramatický odbor na ZUŠke. Dlhú dobu účinkovala vo folklórnom súbore a v súčasnosti sa najviac zaujíma o staršiu slovenskú literatúru.
Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania a skupinové kurzy pre žiakov, ktorí sa pripravujú na prijímačky a Testovanie 9.

Prečo rada učíš?
Už od mala som vždy pociťovala potrebu hovoriť blízkym o všetkom novom, čo som sa naučila. Dnes učím rada, pretože ma napĺňa, keď po odovzdaní poznatkov môžem na oplátku sledovať rast a posun mojich žiakov. Spontánne žiacke reakcie typu: ,,aha, už tomu rozumiem“ majú pre mňa obrovskú hodnotu, na základe ktorej si uvedomujem, že moje úsilie nebolo zbytočné.

Tri slovesá, ktoré Ťa vystihujú?
pomáhať, dosiahnuť, tešiť sa

Ako najradšej oddychuješ?
Predstava dokonalého oddychu je pre mňa spojená viac-menej s aktivitou. Najradšej a najlepšie si oddýchnem prechádzkou v lese a na horách, kde čerpám mnoho energie a inšpirácií. V spoločnosti rodiny a priateľov je pre mňa táto kombinácia najúčinnejším ventilom. 🙂

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?
Deň si neviem predstaviť bez priateľov a úsmevu. Prežiť život s úsmevom je našim poslaním.