Anna

Anna je absolventkou učiteľstva histórie a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Počas štúdia sa zapájala do vedeckej a publikačnej činnosti na Slovensku i v zahraničí. Absolvovala inovačné vzdelávanie zamerané na tvorbu myšlienkových máp a didaktických testov vo vyučovacom procese.
Popri pedagogickej činnosti veľmi rada tancuje. Mala možnosť učiť deti moderný tanec v centre voľného času a v súkromnej umeleckej škole.
Vo Freedu vedie skupinové a individuálne kurzy prípravy na prijímačky, Test 9 a doučovania.

Prečo rada učíš?
Učiteľstvo je pre mňa poslaním. Vďaka nemu spoznávam plno osobností, ktoré majú svoj jedinečný potenciál. Nesnažím sa len odovzdávať vedomosti, ale budovať u žiakov hodnoty potrebné pre život.

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?
Odvážnemu šťastie praje.

Ako najradšej oddychuješ?
Najradšej oddychujem v kruhu rodiny a priateľov. Súčasne si dobíjam baterky pri tancovaní, dobrej hudbe a kvalitnej knihe.

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?
Bez dobrej nálady a úsmevu na tvári.