Anna

Lektorka Anna študuje učiteľstvo biológie a chémie na prírodovedeckej fakulte univerzity Komenského v Bratislave.

Vo voľnom čase číta knihy, siaha od klasických diel literárneho kanónu po rozsiahle fantasy a sci-fi série. Venuje sa písaniu, maľovaniu, kresleniu a umeniu všeobecne. Vrámci športov Anka si obľúbila cyklistiku a skialp. Samozrejme ju veľmi baví predávanie poznatkov, čomu sa začala venovať už na základnej škole.

Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?

Učenie si v mojom živote získalo veľmi významné miesto najmä vďaka tomu, že ukazuje reálne výsledky môjho akademického snaženia a úsilia. Lektor nachádza vo svojich žiakoch potenciál, ktorý sprevádza, zdokonaľuje a zápalom pre svoju prácu postupne okresáva ich vedomosti do čo najprecíznejšej podoby. Vidí pokrok a prínos pre spoločnosť, čo jeho činnosť napĺňa nezameniteľným pocitom zadosťučinenia.

Aký predmet by si pridala do osnov na všetkých školách?

Predmet, ktorý by som pridala na základné školy by bola nepochybne literárna analýza. Potešilo by ma, keby sa žiaci a študenti pozreli na literatúru aj inak, ako len súhrn postáv, deja, rozprávača a pridruženého súboru trópov. Myslím si, že najmä v súčasnej dobe je dôležité pozrieť sa do minulosti a vhodne sa z nej poučiť, rozvíjať empatiu optikou variabilných postáv a spoznať múdrosť celoživotných diel významných osobností.

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?

“Nemôžeš zmeniť okolnosti ani ľudí. Jediné, čo máš skutočne vo vlastných rukách, je tvoje vnímanie.”
Rada, ktorá výrazne pozitívne ovplyvnila môj prístup k vnímaniu vecí a odučila ma od naučenej bezmocnosti. Mojím zámerom je uplatniť ju v čo najväčšej miere aj vo vyučovaní. Bez ohľadu na to čo nám ide alebo nejde, pozitívnym prístupom a poctivou prácou sme schopní dosiahnuť všetky želané výsledky. Ja žiakov v tejto fascinujúcej ceste sebarozvoja a osobného rastu s nadšením sprevádzam.

Máš nejaký trik na efektívne učenie?

Čo najviac analógií, príkladov z každodenného života, praktická aplikácia a význam učiva. Každé vzdelávanie by zároveň nemalo mať ďaleko od hry a jeho cieľom je okrem výsledkov aj súdržná atmosféra a príjemne strávený čas.

Koľko najdlhšie si vydržala bez čítania akejkoľvek knihy?

Najdlhšie som bez kníh nútená ostávať počas skúškového obdobia, teda zaokrúhlene mesiac. Vtedy sa venujem literatúre, ktorá nesplňa ani estetickú ani oddychovú funkciu, no obohacuje ma v iných smeroch.

Tri slovesá, ktoré Ťa vystihujú?

Tri slovesá charakteristické pre moju osobnosť sú: zapálenosť, premýšľavosť, cieľavedomosť.