Beáta

Beáta študuje históriu a slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Má skúsenosti s výučbou žiakov stredných a základných škôl. S mladšími žiakmi sa slovenčinu učí hrou a k starším pristupuje ako k seberovným. Je pre ňu dôležité mať u žiakov rešpekt. Tí vedia, že sa s ňou dá aj zabaviť, no prv sa musia urobiť všetky úlohy.
Okrem histórie a slovenčiny má Beáta záľubu v umení. Má ukončený druhý stupeň výtvarného odboru na základnej umeleckej škole. Výtvarnú výchovu vyučovala aj piatakov na základnej škole.

Prečo  rada  učíš?
Už na strednej  škole som začala s doučovaním mladších žiakov. Veľmi ma to bavilo a preto som sa rozhodla, že pôjdem študovať práve učiteľstvo. Vyučovanie je proces, ktorý posúva ďalej nie len žiakov, ale aj mňa. Vždy v ňom nejde len  o výklad učiteľa, ale o možnosť  diskusie,  vyriešenia problému a ujasnenie  faktov danej  témy vzájomnou komunikáciou. To mi potom dáva možnosť stále sa zlepšovať, pretože každý  žiak je osobnosť, a treba  si nájsť  ku  každému svoju  vlastnú  cestu, na ktorej  si  budeme rozumieť a vzájomne sa dopĺňať.

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?
Nikdy sa nevzdávaj bez toho, aby si  to  aspoň skúsila.

Máš nejaký trik na efektívne učenie?
Niekedy  stačí aj  5 minút učenia  denne, ale treba sa učiť pravidelne.

Ako najradšej oddychuješ?
Najväčším  relaxom pre  mňa je  pobyt  pri mori  či  v prírode s dobrou  knihou  v ruke.

Mama deviatačky Zuzky hodnotí doučovanie na monitor s Beou pozitívne:
Veľmi pekne ďakujem za spätnú väzbu. Zuzke sa doučovanie páči, rada k vám chodí a sama vidím, že jej to pomáha. Ešte raz ďakujem, teším sa na spätnú väzbu z matematiky. Určite prosím počítajte s tým, že by sme radi s doučovaním pokračovali.

 

Žiaci z kurzu prípravy na osemročné gymnáziá ohodnotili Beu na vysvedčení pre lektorky samými jednotkami! Niektorí nám napísali ako sa im na kurze páči:

Je tu lepšie ako v škole. Na hodinách sa radi hráme. Mám Beu rada. (piatačka Karolína)

Nálada na hodine je vždy úžasná a príjemná. Slovenčina je pre mňa teraz zábavnejšia a ľahšia. (piatačka Hanka)