Lektorka Bianka

Lektorka Bianka študuje učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
S doučovaním má bohaté skúsenosti už od strednej školy, rada odovzdáva svoje skúsenosti druhým. V rámci svojho voľného času sa venuje hre na klavíri a cvičeniu jogy. Okrem toho si veľmi rada zahrá tenis a volejbal, no predovšetkým je umelkyňa.
Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania,  kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?
Vždy ma napĺňala túžba odovzdať niečo zo seba aj druhým, hlavne deťom, ktoré si počas detstva toho veľa zapamätajú. Snažím sa vždy deťom vysvetliť, že naším nepriateľom je naša nevedomosť, nie učiteľ alebo ťažká látka. Tak aj ja ako lektorka slovenského jazyka sa snažím spolu s deťmi prekonať nášho nepriateľa a spolu sa tešíme z ďalšieho zvládnutého učiva.

Na ktorého/-ú učiteľa/-ku nikdy nezabudneš?
Nikdy nezabudnem na moju učiteľku slovenčiny zo základnej školy, bola a je pre mňa obrovským príkladom. Vždy bola prísna, no predovšetkým ľudská a vedela učivo veľmi dobre vysvetliť. A o to sa samozrejme snažím aj ja, byť trochu prísna, no vedieť sa priateľsky porozprávať, keď nastane problém.


Bez čoho si nevieš predstaviť deň?
Bez príjemnej prechádzky, ktorú absolvujem vždy so psíkom. Dodáva mi to energiu, ktorú využijem na ďalšej hodine.


Ako najradšej oddychuješ?
Najkrajší oddych je pre mňa dobrá kniha a drobná sladkosť na slniečku a samozrejme relax pri joge.