Blanka

Blanka študuje medicínsku chémiu a chemické materiály  na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie na STU v Bratislave.
Zo všetkých premetov má najbližšie k chémii a matematike. Tieto predmety aj doučovala. Predovšetkým sa venovala žiakom na základných školách. Pomohla im zlepšiť známky v škole a obľúbiť si matematiku. Vo voľnom čase sa venuje literatúre a športu. Najradšej má  bicyklovanie a plávanie.
Vo Freedu vedie skupinové a individuálne kurzy prípravy na prijímačky, Test 9 a doučovania.

Prečo rada učíš?
Chémia a matematika je všade okolo nás a stretávame sa s nimi v každodennom živote. Preto som rada, keď môžem posunúť svoje vedomosti z danej oblasti aj iným. Teší ma, keď si žiak či študent vylepší známku na vysvedčenie alebo len rozšíri učivo aj vďaka mojej pomoci.

Na hodinu si môžeš zobrať jednu vec, čo by to bolo?
Dobrú náladu.

Učiteľ nemôže existovať bez …
Vedomostí, tiež trpezlivosti a samozrejme za úspechom každého učiteľa stoja skvelí žiaci a študenti.

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?
Neučíš sa kvôli druhým, učíš sa pre seba.

Blanka v školskom roku 2018/2019 u nás odučila 212 hodín.

Aj vďaka Blanke sa naši žiaci dostali na gymnázia:

“Týmto Vám chcem veľmi pekne poďakovať. Mirkovi sa podarilo úspešne spraviť prijímačky na GAMČU a bol aj prijatý. Ešte raz veľká vďaka.” (mama Zuzana)

“Martin dopadol na prijímacom pohovore na gymnáziu Bilíkova pozitívne. Na AJ skončil na 6 mieste, na NJ piaty. Veľmi sa z výsledku tešil a my s ním, pretože sa dostal na školu akú si vybral.”(mama Silvia)

Blanka a jej štýl výučby sa páčil Jakubovi, Arianovi, Maxovi a Kristíne z kurzu Testovanie 9:

“Za seba ako aj za syna chcem povedať, že kurz naplnil všetky moje predstavy. Jakub je veľmi spokojný a tým pádom aj ja. Dokonca mu u Vás nadobudnuté informácie a vysvetlené učivo už veľakrát pomohlo aj v škole pri písomkách. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za precíznu starostlivosť.” (mama Zuzana)

“Arian si doučovanie pochvaľuje  a chválil lektorku matematiky.” (mama Sandra)

“Kristínka k Vám chodí prekvapivo veľmi rada a nechce nič vymeškať. Úplne jej vyhovuje tempo aj spôsob, ktorým sa preberá učivo na matematike.” (mama Mária)

“S kurzom sme naozaj veľmi spokojní (aj Max :)). Sám cíti, že mu to pomohlo aj v škole, chváli si prístup lektorky, ako vie dobre vysvetliť dané témy. Chcela by som sa Vám poďakovať za profesionálny prístup, vzťah k deťom a povzbudenie.” (mama Maxa pani D.)

Takúto milú správu nám napísala mama Jakuba pani Monika:
“Jakub je spokojný. Určite budeme mať záujem o doučovanie aj ďalší školsky rok. A ak to bude možné aj s Blankou.”

Blanka je dobrá nielen v doučovaní matematiky ale aj angličtiny. Jej hodiny si žiaci takto pochvaľujú:

“Viktorko je veľmi spokojný a vždy sa na hodinu angličtiny s Blankou teší. Predtým bola preňho angličtina strašiak a teraz má z nej radosť, dokonca doma začal pozerať rozprávky v angličtine. Chcela by som touto formou aj Blanke poďakovať za trpezlivosť a prístup. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.” (mama Viktora)

“Zuzka je s kurzom veľmi spokojná, na hodiny sa teší a zdá sa, že jej to aj pomáha v škole.” (mama Zuzky)

“Paťka rada navštevuje tento kurz, som spokojná.” (mama Paťky)