Blanka

Blanka študuje medicínsku chémiu a chemické materiály  na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie na STU v Bratislave.
Zo všetkých premetov má najbližšie k chémii a matematike. Tieto predmety aj doučovala. Predovšetkým sa venovala žiakom na základných školách. Pomohla im zlepšiť známky v škole a obľúbiť si matematiku. Vo voľnom čase sa venuje literatúre a športu. Najradšej má  bicyklovanie a plávanie.
Vo Freedu vedie skupinové a individuálne kurzy prípravy na prijímačky, Test 9 a doučovania.

Prečo rada učíš?
Chémia a matematika je všade okolo nás a stretávame sa s nimi v každodennom živote. Preto som rada, keď môžem posunúť svoje vedomosti z danej oblasti aj iným. Teší ma, keď si žiak či študent vylepší známku na vysvedčenie alebo len rozšíri učivo aj vďaka mojej pomoci.

Na hodinu si môžeš zobrať jednu vec, čo by to bolo?
Dobrú náladu.

Učiteľ nemôže existovať bez …
Vedomostí, tiež trpezlivosti a samozrejme za úspechom každého učiteľa stoja skvelí žiaci a študenti.

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?
Neučíš sa kvôli druhým, učíš sa pre seba.