Buddy program pre nové lektorky

Buddy program pre nové lektorky a lektorov

“Pre čo najlepšie zvládnutie prvých týždňov a čo najplynulejšie zabehnutie máme  vo Freedu BUDDY PROGRAM. Tento program pomáha nováčikom, aby ste sa cítili istejšie, aby ste sa mali na koho vždy obrátiť a poradiť sa.
Okrem nás, celého tímu Freedu, ktorý ti je nápomocný, ti priradíme skúsenú lektora/ku (buddy), ktorá si prešla začiatkami vo Freedu ako ty, a má odučené u nás už stovky hodín. Pomôže ti od úplného začiatku u nás a vďaka nej zvládneš svoje prvé hodiny v pohode.”

Hneď ako ťa prijmeme, ti priradíme skúsenú lektorku alebo lektora (buddy), ktorý/á ťa bude viesť počas prvých týždňov u nás.

Čo je úlohou buddy?

 • pomôže ti s organizáciou tvojich prvých hodín
 • porozpráva ti, ako to u nás funguje
 • pomôže ti zorientovať sa v materiáloch a osnovách, ktoré používame
 • ukáže ti ako budeš pracovať s informačným systémom a ostatné podstatné veci

Miška Vavrinčíková, personálna riaditeľka
SKYPE kontakt

 

 

 

 

 

 

Lukáš Roštár, školský psychológ
SKYPE kontakt

Buddy program vo Freedu je skvelá príležitosť, ako sa rýchlo adaptovať na lektorskú prácu a získať cenné rady a skúsenosti od skúsenejších lektoriek a lektorov. Program pozostáva z rôznych aktivít a stretnutí, ktoré ti pomôžu zorientovať sa v práci a úspešne sa zapojiť v tíme.

Tu je prehľad toho, čo ťa v rámci buddy programu čaká:

 1. Zoznámenie sa a úvodný call
 2. Pozorovanie lekcií
 3. Náčuvy skúseného buddyho
 4. Konzultácia
 5. Kontrolný náčuv
 6. Tvoje hodnotenie buddy programu
 7. Priebežná pomoc

Buddy program vo Freedu je cenným nástrojom, ktorý ti pomôže rýchlo sa adaptovať na prácu a dosiahnuť úspech. Program ti umožňuje učiť sa od skúsenejších kolegýň a kolegov, získavať cenné rady a spätnú väzbu a rozvíjať svoje pedagogické zručnosti.

Buddy program je skvelá príležitosť, ako sa stať súčasťou tímu Freedu a rozvíjať sa ako lektor/ka.

Ako vyzerá buddy program? Čo všetko ťa čaká?

ZOZNÁMENIE SA A ÚVODNÝ CALL

 • My, Miška Vavrinčíková alebo Lukáš Roštár, ťa kontaktujeme cez SKYPE a zoznámime sa s tebou.
 • S tvojou buddy lektorkou alebo lektorom ťa spojíme takisto na SKYPE, kde vytvoríme skupinu nás 4 – Miška, Luky, ty a buddy lektor/ka. Tu budeme riešiť a dohadovať všetky veci.
 • Pred tvojimi prvými hodinami u nás vo Freedu si s buddy spravíte úvodný call na Skype, kde sa zoznámite a budete sa venovať základným veciam.
 • Na úvodný call si vyhraď približne 30 – 60 minút.

POZOROVANIE LEKCIÍ

 • Máš možnosť pozrieť si online alebo naživo lekcie svojho buddyho alebo iných skúsených lektorov.
 • To ti umožňuje vidieť, ako lektorky pracujú s deťmi, používajú materiály a zvládajú rôzne situácie v triede.

NÁČUVY NA TVOJICH HODINÁCH

 • Skúsený buddy ťa navštívi na hodine /prezenčne alebo sa pripojí online, zo záznamu/a pozoruje tvoju prácu s deťmi.
 • Náčuv trvá 3 hodiny a buddy si robí poznámky o tvojich silných a rozvojových stránkach.

ONLINE KONZULTÁCIA S BUDDY

Keď si buddy pozrie tvoje hodiny, spravíte si online konzultáciu na 30-60 min. S lektorkou/lektorom túto konzultáciu dáte nahrávať do našej Skype skupiny (kde sme Miška, Luky, ty a lektor/ka). V prípade potreby sa tiež vyjadríme k veciam, ktoré budete na konzultácii riešiť.

Čo ťa na konzultácii čaká?

 • dostaneš spätnú väzbu na svoje učenie – práca s deťmi, materiálmi, organizácia hodiny
 • dozvieš sa tipy a triky, ako ešte môžeš na hodinách pracovať so žiakmi
 • individuálne sa budete venovať veciam, ktoré budeš chcieť a potrebovať – technické zručnosti na online hodinách, motivácia žiakov, manažment času, tvoje nápady k hodinám a ostatné veci.
 • tvoje otázky

KONTROLNÝ NÁČUV

 • Buddy ťa opäť navštívi na hodine a skontroluje, či aplikuješ odporúčania z predošlých stretnutí.
 • Kontrolný náčuv trvá aspoň 1 hodinu.

TVOJA SPÄTNÁ VÄZBA NA BUDDY PROGRAM

Po absolvovaní buddy programu ťa poprosíme vyplniť dotazník, aby sme sa dozvedeli, ako sa ti tento projekt páčil Dotazník na hodnotenie buddy programu

PRIEBEŽNÁ POMOC POČAS CELÉHO TVOJHO PÔSOBENIA VO FREEDU

Buddy je niekto, na koho sa môžeš obrátiť počas celého pôsobenia vo Freedu, ak budeš potrebovať pomôcť – ohľadom doučovania. Na buddyho sa obrátiš, ak budeš chcieť niečo skonzultovať ohľadom učiva, práce so žiakmi, spätných väzieb na deti.

Na koordinátorku sa obraciaš hlavne s organizačnými vecami ohľadom kurzov.

Prečítaj si, ako buddy program pomohol novým lektorkám a lektorom:

Lektorka Michaela: “Najdôležitejšie pre mňa bolo to, že som dostala spätnú väzbu týkajúcu sa priamo mojich hodín a učenia a neboli to iba nejaké všeobecné odporúčania “ako učiť”. Určite mi buddy program a najmä konzultácie pomohli nadobudnúť väčší pocit istoty a uistenie vo viacerých veciach, ktoré som už predtým robila.”

Lektorka Miriam: “Poriadne sa pripraviť na hodiny, najmä zo “soft skills” stránky – ako pristupovať k skupinke ako celku, ako potiahnuť najslabších, ako riešiť problémy atď.”

Lektor Martin: “Vďaka buddy programu som sa cítil na hodinách sebaistý, vedel som, že v prípade komplikácií a nejasností sa budem mať na koho obrátiť.”

Lektorka Lenka: “Buddy systém je skvelý pre začiatočníkov. Ja osobne si ho chválim, pretože mi pomohol vidieť spätnú väzbu na moju prácu, hneď od začiatku postrehnúť, čo je v mojom štýle učenia dobré a na čom treba viac popracovať.”

Lektorka Veronika: “Bol veľmi super a nápomocný. Prišlo mi úžasné, že sa môžem vždy na niekoho obrátiť, s radou a o pomoc.

Lektorka Paula: “super nápad, veľmi pomáha novým lektorom aj sa medzi sebou lepšie spoznáme, za mňa 11 z 10ich :)”

Lektorka Andrea: “Je to veľmi prínosné. Hlavne, keď človek ešte nevie ako všetko funguje. Plus môže získať dobré rady (nad zlato). :)”