Manuál k buddy programu pre buddy

Manuál pre buddy - skúsenú lektorku/lektora.
Ako funguje buddy program?

Buddy program je vedenie novej lektorky/lektora skúsenejšou/ším lektorkou/lektorom.

“Buddy program je metóda zapojenia a zdieľania znalostí, ktorá sa používa na orientáciu nových zamestnancov. Zahŕňa priradenie ku kamarátovi/buddymu na pracovisku. Buddy je existujúci zamestnanec/zamestnankyňa, ktorý/á vedie nového zamestnanca počas prvých niekoľkých týždňov alebo mesiacov v práci.”

Čo všetko spadá pod buddy program vo Freedu?

 1. zoznámenie sa s novou lektorkou/lektorom, prvý úvodný call
 2. nová lektorka/lektor si pozrie lekcie svojho buddyho (buď online alebo naživo)
 3. náčuvy skúseného buddy u novej lektorky/lektora (3 hodiny)
 4. spracovanie postrehov pozorovania do dotazníka a odporúčania pre novú lektorku
 5. konzultácia 30-60 min – prebratie dotazníka a odporúčaní s novou lektorkou
 6. kontrolný náčuv zameraný na zvládnutie odporúčaní (aspoň 1 hodina)
 7. mail – report
 8. priebežná pomoc s čímkoľvek, pomoc s písaním spätných väzieb na žiakov

Buddy program - step by step

1. ZOZNÁMENIE SA A ÚVODNÝ CALL

S tvojou novou lektorkou alebo lektorom ťa spojím na SKYPE, kde vytvorím skupinu nás 3 – Ja – Miška, ty a nová lektorka/lektor.
Pred jej/jeho prvými hodinami u nás vo Freedu si spravíte úvodný call na Skype (30-60 min), kde sa zoznámite a budete sa venovať základným veciam.

Tipy na diskusiu na úvodnom calle od našich buddies:

 • Venovali sme sa očakávaniam nového lektora/lektorky, predošlým skúsenostiam, oboznámila som ich vo všeobecnosti s fungovaním Freedu – aké kurzy máme, ako prebiehajú (online a prezenčne), kde sa učí v Bratislave, aký systém máme pri príprave, s akými materiálmi pracujeme, ako sa pracuje s Fugom, ako sa u nás suplujú hodiny – a odpovedala som na všetky otázky s ktorými noví lektori a nové lektorky prišli.
 • Úvodný small talk o novom lektorovi, kde chodí do školy a čo očakáva. Ja som trochu porozprávala o Freedu a o buddy programe, a riešili sme ako odučiť hodiny, čo najviac tipov hneď v úvode – ako učiť, čo robiť ak nastane nejaký konkrétny problém, ako zapísať odučené hodiny.
 • V úvodnom calle sme si povedali o systéme Fugo, o osnovách, o tom ako cca viesť vyučovanie, rozdiely v malom, strednom a veľkom kurze, testovaní, rady ako viesť online vyučovania, ako pisat spätné väzby.
 • Priebeh hodiny, zápis hodiny do fuga, spätné väzby
 • Asi ako vyzerá práca, nech sa neboja deti …

Čo potrebuje začínajúca lektorka nevyhnutne vedieť, aby zvládla svoju prvú hodinu? Postrehy od buddies.

 • Musí byť dobre oboznámený/á s osnovami a s tým, ako má s nimi pracovať. Tiež potrebuje poznať Fugo (pretože deti sa na to často pýtajú). Myslím, že je veľmi dôležité tak úprimne a otvorene sa porozprávať pred začatím kurzu o tom, čo sa na hodinách môže prihodiť, prípadne ako niektoré situácie riešiť (tie vedia najviac zaskočiť a vystresovať lektora/lektorku).
 • podľa mňa potrebuje počuť reálnu skúsenosť lektora z jeho prvej hodiny (aj to, že sa nemusí snažiť pripraviť a odučiť tú hodinu excelentne, nech sa nezameriava na teóriu, ale nech sa skôr naladí na žiakov a snaží sa s nimi spriateliť)
 • Ako sa dostať k materiálom a ako poňať vyučovanie. Keď vedia ako kurzy a hodiny prebíjajú tak podľa mna sa cítia oveľa komfortnejšie na prvej hodine.
 • Hlavne osnovy, aby vedela akú tému preberať. Z toho mali aj najväčší strach, že nebudú vedieť, čo majú preberať (kým nevedeli, že existujú osnovy).

2. TVOJE LEKCIE ako inšpirácia pre novú lektorku/lektora

Pozvi na náčuvy na svoje hodiny /prípadne jej/mu poskytneš záznamy z tvojich hodín/, aby získala predstavu, ako vo Freedu učíme. Odporúčame aby si nová lektorka/lektor pozrel/a aspoň 3 hodiny. Ak nemáš uložené svoje hodiny, nahraj a ulož si aspoň 3 tvoje vzorové hodiny.

V prípade, že ešte sme nezačali učiť (začiatok šk. roka) alebo už neučíme (koniec šk. roka) tak lektorke/lektorovi pošli vybrané hodiny online na pozretie: Ukážkové hodiny online.

3. NÁČUVY

Pozrieš si aspoň 3 jej/jeho odučené hodiny, buď zo záznamu, alebo sa pripojíš online alebo prídeš na pobočku.

4. DOTAZNÍK

Po pozretí hodín novej lektorky/lektora vyplníš tento dotazník – https://freedu.sk/hodnotiaci-dotaznik/.

Odporúčam, aby si si dotazník pozrel/a pred hodinami, aby si vedel/a, čo si treba všímať. Tento dotazník príde k nám na freedu@freedu.sk a na tvoj mail.

5. ONLINE KONZULTÁCIA

Na základe dotazníka si dohodneš online konzultáciu na 30-60 min s lektorkou/lektorom a túto konzultáciu dáš nahrávať do našej Skype skupiny (kde sme ja, ty a lektorka). V prípade potreby sa tiež vyjadrím k veciam, ktoré budete na konzultácii riešiť.

Pozri si pre inšpiráciu video online konzultáciu.

Tipy na čo sa zamerať v konzultácii od našich buddies:

 • Vždy som časť venovala dojmom, ktoré lektor/ka zatiaľ z učenia vo Freedu má, ako by zhodnotil/a prácu lektora, prácu s deťmi, s materiálmi. Potom som sa zamerala na moju analýzu ich hodiny a snažila som sa čo najobjektívnejšie zhodnotiť ich výstup a prácu – vždy som hľadala pozitíva a pokiaľ som našla “negatíva”, snažila som sa ich prezentovať skôr ako moje pripomienky, nikdy som lektorov/lektorky nekarhala ani neznevažovala ich prácu. Spolu sme sa potom rozprávali, ako sa to da zmeniť alebo zlepšiť, uvádzala som čo najviac príkladov z vlastnej skúsenosti. Na konzultáciách sme sa potom rozprávali všeobecne o pôsobení vo Freedu a opäť som sa snažila zodpovedať všetky otázky, ktoré som od lektorov/lektoriek dostala.
 • aby sa zo žiakmi aj zabavila/porozprávala (napr. na začiatku hodiny), potom sme riešili manažment času- uprednosniť určité veci, ktoré žiakom veľmi nejdú a tie jednoduché radšej nechať na samoštúdium, zapájať na hodinách rôzne aktivity, nejaké tipy ako udržiavať pozornosť žiakov
 • Snažila som sa ich vždy pochváliť a povzbudiť, a ak sa mi zdalo, že v niečom bol “problém”, tak som ho objasnila a povedala im môj pohlad. Väčšinou sa to ale týkalo napríklad spôsobu vysvetľovania.
 • Bolo to individuálne. Snažil som sa vyzdvihnúť individualitu lektora, podporovať ho v jeho dobrých nápadoch a poprípade si povedali čo by mohol robiť inak/lepšie
 • Či to bola dostatočná úroveň pre daných žiakov, či sa študenti nenudili, či precvičovali teóriu aj na praktických úlohach….
 • Technické veci. Online cvičenia. To ako vysvetliť niektoré veci aby to deti lepšie pochopili

6. KONTROLNÝ NÁČUV

Po konzultácii si pozri minimálne 1 lekciu, aby si si overil/a, či lektorka/lektor zapracoval/a tvoje odporúčania.

7. REPORT

Napíš nám mail na freedu@freedu.sk a michaela.vavrincikova@gmail.com, kde zhrnieš svoju prácu s lektorkou/lektorom.

Opíš nám, ako prebiehala vaša spolupráca, kam si lektorku posunula, v čom sa zlepšila a tiež napíš, či ju odporúčaš, aby vo Freedu učila ďalej, či je ako lektorka pre Freedu vhodná.

Príklady reportov:

BUDDY report_Paulína /SJ/

Lenka-report /MT/

Report Žani /SJ/

Buddy report /MT/

Report_Veronika /SJ/

Pozri si webinár pre buddies

S buddies sme zorganizovali webináre, kde sme pokecali o ich práci a úlohách. Inšpiruj sa jedným z nich – Webinár – september 2022

TESTY PRE LEKTORKY na overenie ich vedomostí

Test z matematiky – Prípravný kurz na prijímačky na 8-ročné gymnáziá

Test zo slovenčiny – Prípravný kurz na prijímačky na 8-ročné gymnáziá

Test z matematiky – Prípravný kurz na prijímačky na bilingválne gymnáziá

Test zo slovenčiny – Prípravný kurz na prijímačky na bilingválne gymnáziá

Test z matematiky – Prípravný kurz na Testovanie 9 a prijímačky na sš

Test zo slovenčiny – Prípravný kurz na Testovanie 9 a prijímačky na sš

 

S čím potrebujú lektori/ky najviac pomôcť?

 • Najviac otázok bolo vždy pri prvej úvodnej konzultácii, keď lektori/lektorky ešte nemali vo Freedu odučenú žiadnu hodinu a nevedeli, ako to u nás funguje. Tomu som venovala naozaj veľa priestoru, pretože som chcela, aby išli na prvé hodiny čo najlepšie pripravení a aby sa zbavili stresu.
 • možno taký manažment času, dostali osnovy a snažili sa ísť podľa nich, ale zistili, že nestíhajú preberať všetko učivo
 • So zapisovaním hodín
 • Online nástroje na učenie
 • s písaním spätných väzieb na žiakov

Ak chceš byť buddy, kontaktuj Mišku Vavrinčíkovú
SKYPE kontakt