Manuál k buddy programu pre buddy

Buddy program je vedenie novej lektorky/lektora skúsenejšou/ším lektorkou/lektorom.

“Buddy program je metóda zapojenia a zdieľania znalostí, ktorá sa používa na orientáciu nových zamestnancov. Zahŕňa priradenie ku kamarátovi/buddymu na pracovisku. Buddy je existujúci zamestnanec/zamestnankyňa, ktorý/á vedie nového zamestnanca počas prvých niekoľkých týždňov alebo mesiacov v práci.”

Buddy program vo Freedu:

Buddy program vo Freedu je komplexný program, ktorý má za cieľ pomôcť novým lektorkám a lektorom zorientovať sa v práci a úspešne sa etablovať v tíme. Program zahŕňa rôzne aktivity a stretnutia, ktoré umožňujú novým lektorkám učiť sa od skúsenejších kolegov a získať cenné skúsenosti.

Tu je podrobný prehľad aktivít v rámci buddy programu:

1. Zoznámenie sa a úvodný call:

 • Buddy sa stretne s novou lektorkou/lektorom a zoznámi sa s ňou/ním.
 • Prebehne úvodný call, kde sa nová lektorka/lektor dozvie o Freedu, jeho fungovaní a očakávaniach.

2. Pozorovanie lekcií:

 • Nová lektorka/lektor má možnosť pozrieť si online alebo naživo lekcie svojho buddyho alebo iných skúsených lektorov.
 • To jej umožňuje vidieť, ako lektori pracujú s deťmi, používajú materiály a zvládajú rôzne situácie v triede.

3. Náčuv skúseného buddyho:

 • Skúsený buddy navštívi novú lektorku/lektora na hodine a pozoruje jej/jeho prácu s deťmi.
 • Náčuv trvá 3 hodiny a buddy si robí poznámky o silných a slabých stránkach novej lektorky/lektora.

4. Spracovanie postrehov a odporúčania:

 • Buddy spracuje svoje postrehy z pozorovania do dotazníka a sformuluje odporúčania pre novú lektorku/lektora.
 • Odporúčania sa týkajú rôznych oblastí, ako napríklad plánovanie hodín, práca s deťmi, používanie materiálov a hodnotenie žiakov.

5. Konzultácia:

 • Buddy sa stretne s novou lektorkou/lektorom a preberie s ňou/ním dotazník a odporúčania.
 • Konzultácia trvá 30-60 minút a umožňuje novej lektorky/lektorovi klásť otázky a objasniť si nejasnosti.

6. Kontrolný náčuv:

 • Buddy opäť navštívi novú lektorku/lektora na hodine a skontroluje, či aplikuje odporúčania z predošlých stretnutí.
 • Kontrolný náčuv trvá aspoň 1 hodinu.

7. Report do Freedu:

 • Buddy napíše report do Freedu, v ktorom zhrnie náplň buddy programu a odporučí, či by mal/a byť nová lektorka/lektor vo Freedu naďalej zamestnaná/ý.

8. Priebežná pomoc:

 • Buddy je k dispozícii novej lektorky/lektorovi aj po skončení buddy programu a môže jej/mu kedykoľvek pomôcť s čímkoľvek, čo potrebuje.
 • Buddy môže napríklad pomôcť s písaním spätných väzieb na žiakov, prípravou materiálov na hodinu alebo riešením technických problémov.

Buddy program vo Freedu je cenným nástrojom, ktorý pomáha novým lektorkám a lektorom rýchlo sa adaptovať na prácu a dosiahnuť úspech. Program im umožňuje učiť sa od skúsenejších kolegov, získavať cenné rady a spätnú väzbu a rozvíjať svoje pedagogické zručnosti.

Buddy program - step by step

1. ZOZNÁMENIE SA A ÚVODNÝ CALL

S tvojou novou lektorkou alebo lektorom ťa spojíme na SKYPE, kde vytvoríme skupinu nás 4 – Ja – Miška, Lukáš, ty a nová lektorka/lektor.
Pred jej/jeho prvými hodinami u nás vo Freedu si spravíte úvodný call na Skype (30-60 min), kde sa zoznámite a budete sa venovať základným veciam. Call daj aj nahrávať.

2 dokumenty, ktoré budeš teraz potrebovať:

Ako viesť konštruktívny úvodný call? 

Ako sa pripravíš na začiatok každého kurzu veľkého kurzu? (ôsmaci, deviataci)

Prečo by sme mali robiť úvodný call? Zaujíma nás, s akými očakávaniami prichádza nová lektorka a nový lektor do Freedu a zároveň, ako si predstavuje svoje vlastné učenie u nás. Rozumie všetkému a je prirodzený talent na učenie, má trému či stres a potrebuje povzbudiť alebo je otvorená/ý zmenám a zaujímajú ju/ho skúsenosti či postrehy skúsenejších? Spísali sme pre teba krátky word: Ako viesť konštruktívny úvodný call?

Poď sa s nami učiť viac počúvať druhých 🙂

Tipy na diskusiu na úvodnom calle od našich buddies:

 • Venovali sme sa očakávaniam nového lektora/lektorky, predošlým skúsenostiam, oboznámili sme ich vo všeobecnosti s fungovaním Freedu – aké kurzy máme, ako prebiehajú (online a prezenčne), kde sa učí v Bratislave, aký systém máme pri príprave, s akými materiálmi pracujeme, ako sa pracuje s Fugom, ako sa u nás suplujú hodiny – a odpovedala som na všetky otázky, s ktorými noví lektori a nové lektorky prišli.
 • Úvodný small talk o novom/ej lektorovi/ke, kde chodí do školy a čo očakáva. Ja som trochu porozprávala o Freedu a o buddy programe, a riešili sme ako odučiť hodiny, čo najviac tipov hneď v úvode – ako učiť, čo robiť ak nastane nejaký konkrétny problém, ako zapísať odučené hodiny.

Čo potrebuje začínajúci/a lektor/ka nevyhnutne vedieť, aby zvládol/la svoju prvú hodinu?

Veľmi dôležité pre začínajúce lektorky a lektorov je práve častá otázka, ako začať s prvou hodinou. Aj v tomto prípade sme pre teba spísali krátky text, aby sme ti pomohli a zároveň poskytli ucelené informácie pre všetkých. Pozrieť si ho môžeš tu: Ako viesť každú prvú hodinu na kurze.

2. TVOJE LEKCIE ako inšpirácia pre novú lektorku/lektora

Pozvi na náčuvy na svoje hodiny, prípadne jej/mu poskytneš záznamy z tvojich hodín, aby získal/a predstavu, ako vo Freedu učíme. Odporúčame aby si nová lektorka/lektor pozrel/a aspoň 3 hodiny. Ak nemáš uložené svoje hodiny, nahraj a ulož si aspoň 3 tvoje vzorové hodiny.

V prípade, že ešte sme nezačali učiť (začiatok šk. roka) alebo už neučíme (koniec šk. roka) tak lektorke/lektorovi pošli vybrané hodiny online na pozretie: Ukážkové hodiny online.

V prípade prezenčných kurzov a lektoriek, ak sa neviete časovo dohodnúť, aby nová lektorka prišla na náčuvy na tvoje hodiny, tak jej my (Miška Vavrinčíková alebo Lukáš Roštár) alebo koordinátorka dohodneme náčuvy u iných lektoriek. Najväčší efekt má, ak lektorka bude rovno na hodinách.

3. NÁČUVY

Pozrieš si aspoň 3 jej/jeho odučené hodiny, buď zo záznamu, alebo sa pripojíš online alebo prídeš na pobočku.

4. DOTAZNÍK

Po pozretí hodín novej lektorky/lektora vyplníš tento dotazník – https://freedu.sk/hodnotiaci-dotaznik/.

Odporúčame, aby si si dotazník pozrel/a pred hodinami, aby si vedel/a, čo si treba všímať. Tento dotazník príde k nám na freedu@freedu.sk a na tvoj mail.

5. ONLINE KONZULTÁCIA

Na základe dotazníka si dohodneš online konzultáciu na 30-60 min s lektorkou/lektorom a túto konzultáciu dáš nahrávať do našej Skype skupiny (kde sme všetci – Miška, Luky, ty a lektor/ka). V prípade potreby sa tiež vyjadríme k veciam, ktoré budete na konzultácii riešiť.

Tipy na čo sa zamerať v konzultácii od našich buddies:

 • Vždy som časť venovala dojmom, ktoré lektor/ka zatiaľ z učenia vo Freedu má, ako by zhodnotil/a prácu lektora, prácu s deťmi, s materiálmi. Potom som sa zamerala na moju analýzu ich hodiny a snažila som sa čo najobjektívnejšie zhodnotiť ich výstup a prácu – vždy som hľadala pozitíva a pokiaľ som našla “negatíva”, snažila som sa ich prezentovať skôr ako moje pripomienky, nikdy som lektorov/lektorky nekarhala ani neznevažovala ich prácu. Spolu sme sa potom rozprávali, ako sa to da zmeniť alebo zlepšiť, uvádzala som čo najviac príkladov z vlastnej skúsenosti. Na konzultáciách sme sa potom rozprávali všeobecne o pôsobení vo Freedu a opäť som sa snažila zodpovedať všetky otázky, ktoré som od lektorov/lektoriek dostala.
 • aby sa zo žiakmi aj zabavila/porozprávala (napr. na začiatku hodiny), potom sme riešili manažment času- uprednosniť určité veci, ktoré žiakom veľmi nejdú a tie jednoduché radšej nechať na samoštúdium, zapájať na hodinách rôzne aktivity, nejaké tipy ako udržiavať pozornosť žiakov
 • Snažila som sa ich vždy pochváliť a povzbudiť, a ak sa mi zdalo, že v niečom bol “problém”, tak som ho objasnila a povedala im môj pohľad. Väčšinou sa to ale týkalo napríklad spôsobu vysvetľovania.
 • Bolo to individuálne. Snažil som sa vyzdvihnúť individualitu lektora, podporovať ho v jeho dobrých nápadoch a poprípade si povedali čo by mohol robiť inak/lepšie
 • Či to bola dostatočná úroveň pre daných žiakov, či sa študenti nenudili, či precvičovali teóriu aj na praktických úlohach….
 • Technické veci. Online cvičenia. To ako vysvetliť niektoré veci aby to deti lepšie pochopili

Aké otázky môžeš klásť pri rozhovore? Inšpiruj sa. (od Ivana Miklovic – Hodnotiace rozhovory)

Aký bol týždeň/mesiac? Ako sa máš?
Môžeš mi o tom povedať niečo viac?
Môžeš zdieľať niektoré podrobnosti týkajúce sa konkrétneho problému? (Kto bol zapojený? Kde?
Kedy? Na ako dlho?)
Ako si vnímal/a túto situáciu?
Čo sa ti na tom najviac páčilo?
Ako to ovplyvnilo teba?
Ako si sa cítil/a?
Ak by si mohol/la zmeniť, čo sa stalo, čo by si zmenil/a? Čo si sa z toho poučil/a?
Ako si vysvetľuješ to, čo sa to stalo?
Čo išlo hladko? Na aké prekážky si narazil/a?

 Na čo si najviac hrdý/á?
Čo si myslíš, že by si mohol/la robiť inak?
Čo je jedna vec, ktorá by zlepšila tvoju prácu?
V ktorých oblastiach by si chcel/a získať viac spätnej väzby?
V čom potrebuješ pomôcť?
Aký bol víkend?
Ako sa ti darí mimo práce?
Čomu sa venuješ mimo práce?
Čo ťa najviac napĺňa radosťou mimo práce?
Čo ťa v poslednej dobe nadchlo?
Čo zaujímavé si v poslednej dobe čítal/a?
Ako vyzerá tvoj ideálny deň v týždni?

6. KONTROLNÝ NÁČUV

Po konzultácii si pozri minimálne 1 lekciu, aby si si overil/a, či lektorka/lektor zapracoval/a tvoje odporúčania.

7. REPORT

Napíš nám mail na freedu@freedu.sk a michaela.vavrincikova@gmail.com, kde zhrnieš svoju prácu s lektorkou/lektorom.

Opíš nám, ako prebiehala vaša spolupráca, kam si lektora/ku posunula, v čom sa zlepšila a tiež napíš, či ju odporúčaš, aby vo Freedu učila ďalej, či je ako lektor/ka pre Freedu vhodná.

Príklady reportov:

BUDDY report_Paulína /SJ/

Lenka-report /MT/

Report Žani /SJ/

Buddy report /MT/

Report_Veronika /SJ/

S čím potrebujú nové lektorky a lektori najviac pomôcť?

1. Zoznámenie so systémom a priebehom hodín: Je dôležité vysvetliť novým lektorkám a lektorom, ako funguje vzdelávací systém vo vzdelávacom centre. Treba im priblížiť priebeh jednotlivých hodín, ako prebiehajú, čo sa od nich očakáva a ako efektívne komunikovať so žiakmi.
2. Príprava a odučenie prvej hodiny: Veľmi často noví lektori a lektorky nemajú predstavu, ako odučiť prvú hodinu. Je dôležité venovať im pozornosť a vysvetliť im spôsob učenia a manažmentu triedy. Rovnako sa treba zaoberať aj netypickými situáciami, s ktorými sa môžu stretnúť pri práci so žiakmi.
3. Určenie tempa hodín: Noví lektori a lektorky sa často pýtajú, aké tempo majú zvoliť pri výučbe. Je potrebné im vysvetliť, že niektoré deti môžu byť šikovnejšie a rýchlejšie, zatiaľ čo iné menej. Je dôležité ich usmerniť, aby prispôsobili tempo výučby potrebám a schopnostiam jednotlivých žiakov.
4. Práca s osnovami: Noví lektori môžu mať otázky ohľadom toho, do akej miery sa majú držať osnov. Treba im vysvetliť, že osnovy slúžia ako vodítko, no môžu si prispôsobiť výučbu podľa potrieb a záujmov žiakov.
5. Zvládanie stresu pred prvou hodinou a efektívne plánovanie času: Mnohí noví lektori sa obávajú stresu pred prvou hodinou a majú obavy o to, ako si správne rozvrhovať čas. Je dôležité im poskytnúť podporu a rady, ako zvládnuť stresové situácie a efektívne organizovať svoj čas.

Všeobecne platí, že povzbudenie, usmernenie a ukázanie, že práca lektora nie je taká náročná, ako sa môže zdať, sú pre nových lektorov a lektorky veľmi dôležité. Okrem toho je tiež dôležité, aby videli praktické príklady a “best practices” od skúsenejších lektorov, čo sa týka vystupovania pred deťmi, vysvetľovania a celkových postupov pri výučbe. Príprava na hodiny a práca s materiálmi sú ďalšie oblasti, v ktorých môže novým lektorom pomôcť odborný sprievodca – buddy.

Ak chceš byť buddy, kontaktuj Mišku Vavrinčíkovú
SKYPE kontakt

alebo Lukyho Roštára

SKYPE kontakt