Manuál k buddy programu pre buddy

Buddy program je vedenie novej lektorky/lektora skúsenejšou/ším lektorkou/lektorom.

“Buddy program je metóda zapojenia a zdieľania znalostí, ktorá sa používa na orientáciu nových zamestnancov. Zahŕňa priradenie ku kamarátovi/buddymu na pracovisku. Buddy je existujúci zamestnanec/zamestnankyňa, ktorý/á vedie nového zamestnanca počas prvých niekoľkých týždňov alebo mesiacov v práci.”

Čo všetko spadá pod buddy program vo Freedu?

 1. zoznámenie sa s novou lektorkou/lektorom, prvý úvodný call
 2. nová lektorka/lektor si pozrie lekcie svojho buddyho (buď online alebo naživo)
 3. náčuvy skúseného buddy u novej lektorky/lektora (3 hodiny)
 4. spracovanie postrehov pozorovania do dotazníka a odporúčania pre novú lektorku
 5. konzultácia 30-60 min – prebratie dotazníka a odporúčaní s novou lektorkou
 6. kontrolný náčuv zameraný na zvládnutie odporúčaní (aspoň 1 hodina)
 7. mail – report
 8. priebežná pomoc s čímkoľvek, pomoc s písaním spätných väzieb na žiakov

Buddy program - step by step

1. ZOZNÁMENIE SA A ÚVODNÝ CALL

S tvojou novou lektorkou alebo lektorom ťa spojíme na SKYPE, kde vytvoríme skupinu nás 4 – Ja – Miška, Lukáš, ty a nová lektorka/lektor.
Pred jej/jeho prvými hodinami u nás vo Freedu si spravíte úvodný call na Skype (30-60 min), kde sa zoznámite a budete sa venovať základným veciam. Call daj aj nahrávať.

Tipy na diskusiu na úvodnom calle od našich buddies:

 • Venovali sme sa očakávaniam nového lektora/lektorky, predošlým skúsenostiam, oboznámili sme ich vo všeobecnosti s fungovaním Freedu – aké kurzy máme, ako prebiehajú (online a prezenčne), kde sa učí v Bratislave, aký systém máme pri príprave, s akými materiálmi pracujeme, ako sa pracuje s Fugom, ako sa u nás suplujú hodiny – a odpovedala som na všetky otázky, s ktorými noví lektori a nové lektorky prišli.
 • Úvodný small talk o novom/ej lektorovi/ke, kde chodí do školy a čo očakáva. Ja som trochu porozprávala o Freedu a o buddy programe, a riešili sme ako odučiť hodiny, čo najviac tipov hneď v úvode – ako učiť, čo robiť ak nastane nejaký konkrétny problém, ako zapísať odučené hodiny.
 • V úvodnom calle sme si povedali o systéme moje.freedu.sk, o osnovách, o tom ako cca viesť vyučovanie, rozdiely v malom, strednom a veľkom kurze, testovaní, rady ako viesť online vyučovania, ako písať spätné väzby.
 • Priebeh hodiny, zápis hodiny do moje.freedu.sk, spätné väzby
 • Asi ako vyzerá práca, nech sa neboja deti …

Čo potrebuje začínajúci/a lektor/ka nevyhnutne vedieť, aby zvládol/la svoju prvú hodinu? Postrehy od buddies.

 • Musí byť dobre oboznámený/á s osnovami a s tým, ako má s nimi pracovať. Tiež potrebuje poznať Fugo (pretože deti sa na to často pýtajú). Myslím, že je veľmi dôležité tak úprimne a otvorene sa porozprávať pred začatím kurzu o tom, čo sa na hodinách môže prihodiť, prípadne ako niektoré situácie riešiť (tie vedia najviac zaskočiť a vystresovať lektora/lektorku).
 • podľa mňa potrebuje počuť reálnu skúsenosť lektora z jeho prvej hodiny (aj to, že sa nemusí snažiť pripraviť a odučiť tú hodinu excelentne, nech sa nezameriava na teóriu, ale nech sa skôr naladí na žiakov a snaží sa s nimi spriateliť)
 • Ako sa dostať k materiálom a ako poňať vyučovanie. Keď vedia ako kurzy a hodiny prebíjajú tak podľa mna sa cítia oveľa komfortnejšie na prvej hodine.
 • Hlavne osnovy, aby vedela akú tému preberať. Z toho mali aj najväčší strach, že nebudú vedieť, čo majú preberať (kým nevedeli, že existujú osnovy).

2. TVOJE LEKCIE ako inšpirácia pre novú lektorku/lektora

Pozvi na náčuvy na svoje hodiny, prípadne jej/mu poskytneš záznamy z tvojich hodín, aby získal/a predstavu, ako vo Freedu učíme. Odporúčame aby si nová lektorka/lektor pozrel/a aspoň 3 hodiny. Ak nemáš uložené svoje hodiny, nahraj a ulož si aspoň 3 tvoje vzorové hodiny.

V prípade, že ešte sme nezačali učiť (začiatok šk. roka) alebo už neučíme (koniec šk. roka) tak lektorke/lektorovi pošli vybrané hodiny online na pozretie: Ukážkové hodiny online.

3. NÁČUVY

Pozrieš si aspoň 3 jej/jeho odučené hodiny, buď zo záznamu, alebo sa pripojíš online alebo prídeš na pobočku.

4. DOTAZNÍK

Po pozretí hodín novej lektorky/lektora vyplníš tento dotazník – https://freedu.sk/hodnotiaci-dotaznik/.

Odporúčame, aby si si dotazník pozrel/a pred hodinami, aby si vedel/a, čo si treba všímať. Tento dotazník príde k nám na freedu@freedu.sk a na tvoj mail.

5. ONLINE KONZULTÁCIA

Na základe dotazníka si dohodneš online konzultáciu na 30-60 min s lektorkou/lektorom a túto konzultáciu dáš nahrávať do našej Skype skupiny (kde sme všetci – Miška, Luky, ty a lektor/ka). V prípade potreby sa tiež vyjadríme k veciam, ktoré budete na konzultácii riešiť.

Tipy na čo sa zamerať v konzultácii od našich buddies:

 • Vždy som časť venovala dojmom, ktoré lektor/ka zatiaľ z učenia vo Freedu má, ako by zhodnotil/a prácu lektora, prácu s deťmi, s materiálmi. Potom som sa zamerala na moju analýzu ich hodiny a snažila som sa čo najobjektívnejšie zhodnotiť ich výstup a prácu – vždy som hľadala pozitíva a pokiaľ som našla “negatíva”, snažila som sa ich prezentovať skôr ako moje pripomienky, nikdy som lektorov/lektorky nekarhala ani neznevažovala ich prácu. Spolu sme sa potom rozprávali, ako sa to da zmeniť alebo zlepšiť, uvádzala som čo najviac príkladov z vlastnej skúsenosti. Na konzultáciách sme sa potom rozprávali všeobecne o pôsobení vo Freedu a opäť som sa snažila zodpovedať všetky otázky, ktoré som od lektorov/lektoriek dostala.
 • aby sa zo žiakmi aj zabavila/porozprávala (napr. na začiatku hodiny), potom sme riešili manažment času- uprednosniť určité veci, ktoré žiakom veľmi nejdú a tie jednoduché radšej nechať na samoštúdium, zapájať na hodinách rôzne aktivity, nejaké tipy ako udržiavať pozornosť žiakov
 • Snažila som sa ich vždy pochváliť a povzbudiť, a ak sa mi zdalo, že v niečom bol “problém”, tak som ho objasnila a povedala im môj pohľad. Väčšinou sa to ale týkalo napríklad spôsobu vysvetľovania.
 • Bolo to individuálne. Snažil som sa vyzdvihnúť individualitu lektora, podporovať ho v jeho dobrých nápadoch a poprípade si povedali čo by mohol robiť inak/lepšie
 • Či to bola dostatočná úroveň pre daných žiakov, či sa študenti nenudili, či precvičovali teóriu aj na praktických úlohach….
 • Technické veci. Online cvičenia. To ako vysvetliť niektoré veci aby to deti lepšie pochopili

Aké otázky môžeš klásť pri rozhovore? Inšpiruj sa. (od Ivana Miklovic – Hodnotiace rozhovory)

Aký bol týždeň/mesiac? Ako sa máš?
Môžeš mi o tom povedať niečo viac?
Môžeš zdieľať niektoré podrobnosti týkajúce sa konkrétneho problému? (Kto bol zapojený? Kde?
Kedy? Na ako dlho?)
Ako si vnímal/a túto situáciu?
Čo sa ti na tom najviac páčilo?
Ako to ovplyvnilo teba?
Ako si sa cítil/a?
Ak by si mohol/la zmeniť, čo sa stalo, čo by si zmenil/a? Čo si sa z toho poučil/a?
Ako si vysvetľuješ to, čo sa to stalo?
Čo išlo hladko? Na aké prekážky si narazil/a?

 Na čo si najviac hrdý/á?
Čo si myslíš, že by si mohol/la robiť inak?
Čo je jedna vec, ktorá by zlepšila tvoju prácu?
V ktorých oblastiach by si chcel/a získať viac spätnej väzby?
V čom potrebuješ pomôcť?
Aký bol víkend?
Ako sa ti darí mimo práce?
Čomu sa venuješ mimo práce?
Čo ťa najviac napĺňa radosťou mimo práce?
Čo ťa v poslednej dobe nadchlo?
Čo zaujímavé si v poslednej dobe čítal/a?
Ako vyzerá tvoj ideálny deň v týždni?

6. KONTROLNÝ NÁČUV

Po konzultácii si pozri minimálne 1 lekciu, aby si si overil/a, či lektorka/lektor zapracoval/a tvoje odporúčania.

7. REPORT

Napíš nám mail na freedu@freedu.sk a michaela.vavrincikova@gmail.com, kde zhrnieš svoju prácu s lektorkou/lektorom.

Opíš nám, ako prebiehala vaša spolupráca, kam si lektora/ku posunula, v čom sa zlepšila a tiež napíš, či ju odporúčaš, aby vo Freedu učila ďalej, či je ako lektor/ka pre Freedu vhodná.

Príklady reportov:

BUDDY report_Paulína /SJ/

Lenka-report /MT/

Report Žani /SJ/

Buddy report /MT/

Report_Veronika /SJ/

S čím potrebujú nové lektorky a lektori najviac pomôcť?

1. Zoznámenie so systémom a priebehom hodín: Je dôležité vysvetliť novým lektorkám a lektorom, ako funguje vzdelávací systém vo vzdelávacom centre. Treba im priblížiť priebeh jednotlivých hodín, ako prebiehajú, čo sa od nich očakáva a ako efektívne komunikovať so žiakmi.
2. Príprava a odučenie prvej hodiny: Veľmi často noví lektori a lektorky nemajú predstavu, ako odučiť prvú hodinu. Je dôležité venovať im pozornosť a vysvetliť im spôsob učenia a manažmentu triedy. Rovnako sa treba zaoberať aj netypickými situáciami, s ktorými sa môžu stretnúť pri práci so žiakmi.
3. Určenie tempa hodín: Noví lektori a lektorky sa často pýtajú, aké tempo majú zvoliť pri výučbe. Je potrebné im vysvetliť, že niektoré deti môžu byť šikovnejšie a rýchlejšie, zatiaľ čo iné menej. Je dôležité ich usmerniť, aby prispôsobili tempo výučby potrebám a schopnostiam jednotlivých žiakov.
4. Práca s osnovami: Noví lektori môžu mať otázky ohľadom toho, do akej miery sa majú držať osnov. Treba im vysvetliť, že osnovy slúžia ako vodítko, no môžu si prispôsobiť výučbu podľa potrieb a záujmov žiakov.
5. Zvládanie stresu pred prvou hodinou a efektívne plánovanie času: Mnohí noví lektori sa obávajú stresu pred prvou hodinou a majú obavy o to, ako si správne rozvrhovať čas. Je dôležité im poskytnúť podporu a rady, ako zvládnuť stresové situácie a efektívne organizovať svoj čas.

Všeobecne platí, že povzbudenie, usmernenie a ukázanie, že práca lektora nie je taká náročná, ako sa môže zdať, sú pre nových lektorov a lektorky veľmi dôležité. Okrem toho je tiež dôležité, aby videli praktické príklady a “best practices” od skúsenejších lektorov, čo sa týka vystupovania pred deťmi, vysvetľovania a celkových postupov pri výučbe. Príprava na hodiny a práca s materiálmi sú ďalšie oblasti, v ktorých môže novým lektorom pomôcť odborný sprievodca – buddy.

Ak chceš byť buddy, kontaktuj Mišku Vavrinčíkovú
SKYPE kontakt

alebo Lukyho Roštára

SKYPE kontakt