Blog

Zvýšte aj vy šancu prijatia vášho dieťaťa na gymnázium!

Vo Freedu robíme pre žiakov a žiačky maximum, aby boli pripravení na úspešné zvládnutie prijímačiek na gymnáziá. Pripravujeme ich na bilingválne gymnáziá, 8-ročné gymnáziá a klasické 4-ročné gymnáziá.

Sú ale kroky, s ktorými aj vy môžete pomôcť vášmu dieťaťu k čo najlepšiemu výsledku na prijímacích pohovoroch. Za 18 rokov našich skúseností sa nám ako najlepší predpoklad na zvládnutie prijímačiek osvedčila spolupráca rodičov, žiaka/žiačky a nás.

Kto pre vás článok napísal?

Článok pre vás napísala spoluzakladateľka Freedu, Mgr. Michaela Vavrinčíková, vyštudovaná učiteľka v obore pedagogika – psychológia – občianska náuka a etická výchova na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
“Vo Freedu pracujem a tvorím už 18 rokov. Pri prijímačkových kurzoch je veľmi dôležité, aby aj rodičia boli zapojení do tohto procesu – zaujímali sa, či dieťa vôbec chce ísť na gymnázium, rozprávali sa s ním, o tom, čo mu ide, čo mu nejde, čo sa na doučovaní dozvedel/a a podporoval ho/ ju počas celého školského roka. Školský rok, v ktorom sa dieťa pripravuje popri školských povinnostiach aj na prijímačky, je mimoriadne náročný a treba mu naň vytvoriť podmienky.”

Naše 4 odporúčania

1. Motivácia

Uistite sa, že záujem dostať sa na gymnázium má hlavne vaše dieťa, pretože jeho/jej motivácia je pre prijatie dôležitým činiteľom. Deti ,,donútené” chodiť na kurzy sú často demotivované a nepripravujú sa tak, ako tie, ktoré sa naozaj chcú dostať na gymnázium. Ak je prijatie na školu spoločným cieľom rodiny, šance sa zvyšujú.

2. Opakovanie

Opakujte si s ním/ňou, alebo dohliadnite na to, aby si opakoval/a učivo prebrané na hodinách a robil/a si domáce úlohy. Aj keď dieťa navštevuje kurz vo Freedu v intenzite 4 hodiny týždenne, šancu pre prijatie zvýšite každou ďalšou hodinou prípravy aj doma. Všetky materiály – vypracovanú teóriu, cvičenia, úlohy si nájdete po každej hodiny vo vašom Freedu konte nášho informačného systému.

3. Testovanie a simulácie

V cene stredného a veľkého kurzu dostanete prístup do examino.sk, v ktorom sa vaše dieťa vie testovať na stovkách testov s automatickým vyhodnotením. Skúšaním množstva testov získavajú deti lepšiu zručnosť porozumieť zadaniu, osvoja si štýl príkladov a tak znižujú chyby z nepozornosti.

SIMULÁCIE PRIJÍMAČIEK sme zaradili do našich kurzov na všetkých pobočkách aj online. Testy a odpoveďové hárky, ktoré na našich hodinách deti dostanú, vyrobili špeciálne pre Freedu tvorcovia prijímačiek zo spoločnosti Exam Testing. Sú totožné s prijímačkovými testami na väčšinu škôl.
Vďaka simuláciám si deti zvyknú na vzhľad hárkov a ich vypĺňanie, na prácu s časom a stresom.Výsledky deťom pomôžu zistiť, na čom ešte popracovať, ktorým oblastiam sa ešte viac povenovať a ktoré oblasti už ovládajú.

Môj osobný tip: Na čom žiaci často stratia body a čo viete ľahko aj doma trénovať sú diktáty. Precvičovaním diktátov (a čítaním kníh), môžete získať cenné body do konečného výsledku.

4. Účasť na olympiádach, pytagoriáde, súťažiach, vynikajúci prospech

Každé gymnázium okrem výsledku samotných prijímačiek započítava do konečného výsledku aj body za súťaže a vysvedčenia (prospech). Snažte sa, aby sa dieťa týchto súťaží zúčastňovalo. Často im body za úspešné riešenie olympiád, pytagoriády, chýbajú do prijatia a znevýhodnia ich aj napriek tomu, že výsledky prijímačiek mali porovnateľné s prijatými deťmi.

Mail od mamičky Zuzany: ,,Juraj sa hlasil na Gymnazium Pankuchova a Gymnazium Metodova. Na Pankuchovu ho prijali, skoncil na 36 mieste. Na Gymnazium Metodova skoncil 3-ty pod ciarou nakolko mu chybalo 20 bodov za 2 na vysvedceni. Ak by mal plny pocet za vysvedcenie, skocil by 20 z 360 deti. Na odvolanie ho prijali napokon aj na Metodovu, kde v septembri nastupil.”

Mail od Patrikovho otca: “Patko prijimacky spravil, ale celkovo mu chybali nejake tie body. Ked sme tak porovnavali s prijatimi ziakmi, tak spravil. Sice nie ako ti najlepsi, ale moze sa porovnavat s inymi, co boli prijati. Oproti ostatym mu hlavne chybali body za prospech na ZS /za same jednotky/ je 15 bodov k plusu. Dakujeme za perfektnu pripravu, pomohlo mu to velmi aj v skole.”

Mail od pani Jany: bol prijaty na bilingv. gymnazium v pezinku…  na druhom bilingv. gymnaziu bol pod ciarou… i ked mal na vysvedceni  vzdy  len  same jednotkyv celkovom hodnoteni zavazili miesta na sutaziach… tych sme sa moc nezucastnovali….

DARČEK PRE VÁS

Ak už ste sa rozhodli skúsiť prijímačky, tak na posledné dni pred prijímačkami sme pripravili tipy ako dieťa pripraviť a ako na ne ísť v čo najlepšej psychickej pohode – Ako sa pripraviť na prijímačky.

Príprava na prijímačky je dlhodobý proces, počas ktorého si dieťa učivo opakuje viackrát, trénuje si písanie testov na čas a prácu s chytákmi. Termín prijímačiek je začiatkom mája, bilingválne gymnáziá koncom marca.

Ak máte záujem o naše prijímačkové kurzy, stačí nám poslať vyplnenú prihlášku na konkrétnej stránke kurzu. Veríme, že spoločnými silami budete mať doma úspešného gymnazistu/gymnazistku. 🙂

Vaše Freedu