Daniel

Lektor Daniel je absolventom učiteľského štúdia predmetov matematika a geografia. V súčasnosti študuje Regionálnu geografiu na doktorandskom štúdiu na Katedre regionálnej geografie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.
Zároveň pôsobí ako učiteľ matematiky, geografie a informatiky na základnej škole. Rád cestuje a spoznáva iné kultúry. Voľný čas trávi pri športovaní a s kamarátmi.
Vo Freedu vedie individuálne a skupinové kurzy doučovania, prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnázia.

Prečo rád učíš?
Tak to vážne neviem. Čo ale viem celkom iste – učím strašne rád.

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?
vody a jedla

Ako najradšej oddychuješ?
v posteli 🙂

Máš nejaký trik na efektívne učenie?
Veľmi jednoduchý trik – „dovoliť žiakom aby objavovali sami“.