Daniela

Lektorka Daniela študuje na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry.
Za svoj najväčší úspech považuje ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia. Okrem slovenčiny miluje históriu a veľmi rada pečie.
Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania a skupinové kurzy pre žiakov, ktorí sa pripravujú na prijímačky a Testovanie 9.

Prečo rada učíš?
Pretože ma baví pomáhať žiakom osvojovať si nové poznatky a vedomosti, prebúdzať  v nich motiváciu, aby učenie nebrali len ako nutné zlo, ale ako niečo, čo má pre ich budúcnosť veľký význam.  Každý ich  ďalší úspech ma teda veľmi poteší.

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?
Bez kávy.

Jedno obľúbené slovíčko z cudzích jazykov a jedno slovenské slovíčko?
Z nemeckého jazyka der Marienkäfer

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?
Nevzdávaj sa bez boja.