Lektor Denis

Denis je študentom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venuje analytickej chémii.
O angličtinu sa zaujímal už v mladom veku a svoje schopnosti úspešne obhajoval na spellingových a jazykových súťažiach.
Na strednej škole doučoval spolužiakov, pričom sa venoval najmä konverzačným prípravám pre maturantov. Na vysokej škole sa zdokonaľuje v angličtine zameranej na laboratórne a chemické využitie.
Zaujíma sa o prírodné vedy, literatúru a plávanie.
Vo Freedu vedie jazykové skupinové kurzy a kurzy doučovania.

Prečo rád učíš?
Pretože mám radosť keď ľudia rozmýšľajú a chápu dané učivo.

Učiteľ nemôže existovať bez …
Disciplíny

Aký predmet by si pridala do osnov na všetkých školách?
Kritické myslenie. Pomáha najmä v rozvoji názorov, argumentácii a myšlienkových pochodov v dospelosti.

Máš nejaký trik na efektívne učenie?
Nič nie je efektívnejšie ako poctivá práca a záujem o učenie 🙂

Mama Zuzana je veľmi spokojná s Denisovou prípravou na 8 roč. gymnázia:
“Emma je spokojná s vyučovaním a určite u vás bude naďalej pokračovať. Pána lektora si veľmi chváli a na kurzy sa teší. To čo robíte, robíte veľmi dobre. Chválime lektora. Ďakujem.”