Diana

Diana je študentkou učiteľstva slovenského a anglického jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Angličtina je jej odjakživa veľmi blízka, písomné maturity z úrovne B2 zvládla na 90%. Na vysokej škole ju bavia hlavne didaktické a psychologické predmety.
Vo Freedu doučuje najmä deti.

Prečo rada učíš?
Baví ma vymýšľať rôzne spôsoby a metódy, akými vysvetliť látku a mám rada pocit, že žiak učivu naozaj rozumie a neučí sa ho len naspamäť. Na učení jazykov mám rada aj fakt, že prostredníctvom nich môže človek žiakom predstaviť aj rôzne zaujímavé témy a zapojiť aj ich koníčky a záujmy.

Aký predmet by si pridala do osnov na všetkých školách?
Predmet, kde by si žiaci vyskúšali prácu rukami, pocit niečo tvoriť, meniť, opravovať a uvedomili si pocit zadosťučinenia, ktorý môže fyzická práca poskytnúť.

Máš nejaký trik na efektívne učenie?
Využívať čo najviac rôznych metód a zapájať čo najviac zmyslov, teda učivo si nielen čítať, ale aj písať si poznámky, hovoriť si ho nahlas, kresliť si myšlienkové mapy alebo vyrábať kartičky s otázkami a odpoveďami. Je dôležité vedieť si aj dobre oddýchnuť, aby sa človek dokázal naozaj sústrediť a vnímal to, čo sa učí.

Je nejaká poučka, ktorú si doteraz pamätáš, ale nikdy si ju nevyužila?
Asi vzorec fotosyntézy 6 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2