Lektorka Dominika

Lektorka Dominika učí vo Freedu už druhý rok. Práca s ľuďmi ju napĺňa, najmä keď ide o deti. Veľmi ju baví a hlavne teší sledovať ich progres a vidieť ako ich to motivuje k ďalšiemu pokroku. Vo voľnom čase sa venuje rodinám s deťmi. Pomáha ako spoluorganizátor a animátor pri rôznych akciách. Medzi jej záľuby patria prechádzky v prírode a starostlivosť o moju domácu “džungľu”, kde mám viac ako 50 druhov bežných aj vzácnejších izbových rastliniek.

Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?

Rada pomáham deťom zdokonaľovať sa, zlepšovať si pamäť a logické myslenie. Nie je to pre mňa práca ale poslanie.

Učiteľ nemôže existovať bez …

bez empatie, porozumenia, rešpektu a hlavne úsmevu na tvári

Ako najradšej oddychuješ?

Najradšej oddychujem pri dobrom filme v kine s kamarátmi alebo pri svojich rastlinkách doma.

Aký predmet by si pridala do osnov na všetkých školách?

Finančnú gramotnosť