Dominika

Dominika študuje učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s občianskou výchovou na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na základnej a strednej škole sa zúčastňovala rôznych olympiád a súťaží, od biologickej cez súťaž v prvej pomoci až po recitovanie umeleckého textu. V súčasnosti sa zaujíma najmä o slovenskú a svetovú literatúru, rada číta a píše recenzie na prečítané knihy.
Dominikine začiatky s doučovaním sa viažu už k základnej a strednej škole. Vo Freedu vedie najmä kurzy doučovania a prípravy na stredné školy.

Prečo rada učíš?
Učím rada preto, lebo v pozícii učiteľa môžem pomôcť žiakovi pri získavaní nových vedomostí, zručností, návykov a viesť ho k tomu, aby rozvíjal svoju osobnosť. Avšak zároveň i preto, lebo sa ako učiteľ môžem veľa naučiť od svojich žiakov a s každou novou skúsenosťou sa stať nie len lepším učiteľom ale i človekom.

Aký predmet by si pridala do osnov na všetkých školách?
Predmet, ktorý by som nazvala Komunikácia. Na tomto predmete by bolo hlavnou úlohou žiakov komunikovať. Žiaci by sa tu naučili správne vyjadrovať svoje myšlienky, nebáť sa povedať svoj názor, prijať názor iného a vzájomne sa počúvať a rešpektovať.

Učiteľ nemôže existovať bez …
Žiakov. Keď ich už má, tak na druhom mieste je záujem. O svojich žiakov ale i o predmet, ktorý vyučuje. Taktiež žiaden učiteľ nemôže existovať bez toho, aby sa sám nechcel ešte zlepšovať.

Koľko najdlhšie si vydržala bez čítania akejkoľvek knihy?
Tri dni. Občas sa mi stane, že je toho priveľa a na čítanie nezostáva čas. Ale ešte sa mi nestalo, žeby som pri sebe nemala žiadnu knihu. Veď čo ak náhodou…

Piatačke Lucke sa v skupinovom kurze pod vedením Dominiky darí:
Podľa Luckiných slov ju Vaše hodiny doučovania bavia.
Navyše jej vďaka Vašim hodinám stúplo sebavedomie v predmetoch, čo si myslím, že pred prijímačkami nie je na zahodenie. (email od mamy)