Dorota

Lektorka Dorotka je prekladateľkou z fínčiny. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského študovala tlmočníctvo a prekladateľstvo fínčiny a slovenského jazyka.
S doučovaním ma bohaté skúsenosti a výučba slovenčiny nie je žiaden problém, nakoľko  dostala možnosť jeden semester vo Fínsku vyučovať slovenský jazyk. Zvládla to skvele a páčilo sa jej to. Okrem toho, že fínčina a cudzie jazyky sú jej vášňou, býva pozitívne naladená, priateľská a učenie ju napĺňa.
Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?
Chcem odovzdávať svoje skúsenosti a poznatky aj druhým ľuďom, pretože vzdelanie je pre mňa veľmi dôležité. Naviac ma teší, keď naozaj niekoho niečo naučím.

Aký je Tvoj najväčší úspech?
Môj najväčší úspech je, že sa nebojím robiť to, čo ma baví a snažím sa plniť si sny. Veľmi sa teším z toho, že som bola schopná vyštudovať fínčinu a dokážem ju aktívne používať.

Na hodinu si môžeš zobrať jednu vec, čo by to bolo?
Zobrala by som si úsmev, aj keď ho nepovažujem za vec 🙂

Učiteľ nemôže existovať bez …
Zmyslu pre humor! Uvoľnená atmosféra v triede podnecuje učenie oveľa viac.