Doučovanie na prijímačky

Doučovanie na prijímačky

S prípravou na prijímačky máme dlhoročné skúsenosti. Pracujeme s vlastnými prepracovanými osnovami a testami z konkrétnych gymnázií. Deti, ktoré u nás absolvujú doučovanie na prijímačky si výrazne zvyšujú šance prijatia na vybranú školu.

Rezervujte si miesto v kurze pre školský rok 22/23 už teraz. Prihlášky nájdete v konkrétnych kurzoch. Tešíme sa na vás vo Freedu.