Edmodo pre rodičov

Dobrý deň,

pripravili sme pre Vás manuál_edmodo s bodmi ako:

  • sa zaregistrujete ako Student (žiak/žiačka) 
  • sa jednoducho zorientujete v Edmodo
  • sa pripojíte do Vašej triedy
  • si stiahnete materiály
  • pošlete vypracované materiály späť lektorovi/lektorke

Manuál spísal náš lektor Jožo Balcerčík, ktorý s touto aplikáciou pracuje už niekoľko mesiacov a používa ju na Freedu kurzoch. Akékoľvek otázky ohľadom tejto aplikácie môžete riešiť rovno so svojou koordinátorkou – kontakty.
TIP: Edmodo nájdete aj ako mobilnú aplikáciu (zdarma), môžete si tak kontrolovať svoje kurzy priamo z mobilu.

Kedy hodinu považujeme za odučenú?

Predpokladom pre odučenú hodinu je jej fyzické odučenie vo Freedu. Kvôli situácii, ktorá však nastala a teda všetky kurzy sa na nejaký čas zrušili, považujeme hodinu ako odučenú, keď:

  1. lektorka pripraví a zdieľa materiály vo svojej skupine na každú hodinu
  2. k materiálom pridá zrozumiteľné inštrukcie, čo majú žiaci s materiálmi robiť
  3. popíše teóriu, ktorú žiaci k danému učivu potrebujú (keďže hodina je odučená iba takýmto spôsobom, chceme tak zaručiť, aby deti dostali čo najväčšiu časť toho, čo by im inak na hodine vysvetlil/a)
  4. žiakom zodpovie na ich otázky
  5. overí si, ako žiaci učivo pochopili – na to, ako učivo pochopili sa ich môže spýtať napríklad formou testov alebo príspevkov v skupine