Edmodo

Ahoj,

pripravili sme pre Teba manuál_edmodo s 3 hlavnými bodmi:

  • postup ako sa zaregistruješ ako Teacher
  • ako sa jednoducho zorientuješ v Edmodo
  • ako sa pripojíš do kurzu a zdieľaš v ňom materiály

Manuál spísal tvoj kolega, náš lektor Jožo Balcerčík. Prosím, preštuduj si tento manuál. Tvoje otázky ohľadom Edmodo a spôsobu online výučby môžeš konzultovať priamo s Jožom cez whatsapp 0911 938 117, alebo mailom jojo.balcercik@gmail.com.

Lekcie realizované cez Edmodo si môžeš zapísať do moje.freedu (Fugo) ako odučené, nižšie nájdeš podmienky vyplatenia mzdy.

Kedy si môžeš hodinu zapísať ako odučenú?

Predpokladom pre odučenú hodinu je jej fyzické odučenie vo Freedu. Kvôli situácii, ktorá však nastala a teda všetky kurzy sa na nejaký čas zrušili, môžeš si hodinu zapísať ako odučenú, keď:

  1. zdieľaš materiály vo svojej skupine na každú lekciu
  2. k materiálom pridáš zrozumiteľné inštrukcie, čo majú žiaci s materiálmi robiť
  3. popíšeš teóriu, ktorú žiaci k danému učivu potrebujú (keďže hodina je odučená iba takýmto spôsobom, chceme tak zaručiť, aby deti dostali čo najväčšiu časť toho, čo by si im inak na hodine vysvetlil/a)
  4. žiakom zodpovieš na ich otázky – ideálne pri zdieľaní materiálov pre ďalšiu hodinu, vyčleň si čas na stručné odpovede pre žiakov
  5. si overíš, ako žiaci učivo pochopili – na to, ako učivo pochopili sa ich môžeš spýtať napríklad formou príspevku v skupine
  6. budeš posielať žiakom materiály dostatočne skoro – najneskôr v čase, kedy sa hodina mala uskutočniť (taktiež môžeš žiakom poslať materiály dopredu – nezabudni im však pripomenúť, na ktorú hodinu učivo patrí)

Chceme zaručiť, aby žiaci danému učivu pochopili čo najlepšie, v príspevkoch, ktoré deťom v Edmodo zdieľaš, nezabudni spomenúť, že sa na Teba pomocou tohto systému môžu obrátiť formou komentára.

TIP: Edmodo nájdeš aj ako mobilnú aplikáciu (zdarma), môžeš si tak manažovať svoje kurzy priamo z mobilu.