Emma

Emma doštudovala bilingválne gymnázium na ul. Ladislava Sáru, kde si zamilovala taliančinu a angličtinu. Práve študuje Biológiu na Univerzite Komenského.
Taliančinu a angličtinu doučovala už počas strednej školy, pretože to pre ňu bola príležitosť ako preniesť lásku k jazykom do sŕdc ďalších ľudí.
Vo voľnom čase sa venuje kreatívnemu písaniu, čítaniu kníh, fytoterapii, športom, objavovaniu sveta a zbožňuje sa učiť zaujímavé veci.

Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?

Dôvodov prečo rada učím je veľmi veľa. Ten najhlavnejší je ale ten, že môžem pomáhať deťom a dospelým nájsť si svoju cestu k jazykom, ktoré nám otvárajú dvere do celého sveta.
Poznať jazyky je jeden z druhov slobody. Mojou úlohou je pomôcť zdieľať tento kúsok slobody, ktorý máme každý vo vlastných rukách.

Na ktorého/-ú učiteľa/-ku nikdy nezabudneš?

Jednoznačne nikdy nezabudnem na pani učiteľky Praženkovú a Kuncovú, ktoré nás sprevádzali maturitným ročníkom na hodinách biológie. Sú to hodiny na ktorých som sa najviac zabavila a ktoré ma najviac obohatili a fascinovali. Nikdy nezabudnem na ich úžasný postoj k učeniu a ľudskosť, ktorou si nás všetkých získali.

Čo Ťa najviac baví na učení?

Učenie sa je pre mňa spôsob ako porozumieť svetu okolo nás. Už odmalička som mala nekonečný zoznam otázok, na ktoré som chcela poznať odpoveď. Je to aj dôvod prečo študujem Biológiu a učím jazyky, pretože tie nám otvárajú okno do sveta a ďalšiemu porozumeniu.

Jedno obľúbené slovíčko z cudzích jazykov a jedno slovenské slovíčko?

L’ alba – úsvit, moment pred začatím nového dňa (taliansky)
Láskavosť – slovo ktoré tento svet potrebuje ako soľ