Freedu MANUÁL

Freedu Manuál: Ako to u nás funguje?

Freedu Manuál ťa prevedie tvojimi kurzami od začiatku až po ich ukončenie a pomôže ti zorientovať sa v tvojich zodpovednostiach.

Nájdeš tu veľa dôležitých a potrebných informácií, ku ktorým sa môžeš kedykoľvek vrátiť.

 

Začínam učiť  vo Freedu, čo všetko by som mal/a vedieť  a robiť?

1.  Maj VŽDY uvedené aktuálne dni a časy kedy môžeš u nás učiť. 

Termíny, v ktoré môžeš učiť vo Freedu si zapisuješ do svojho konta v sekcii Moja dostupnosť v informačnom systéme https://moje.freedu.sk.
Pripravili sme pre teba jednoduchý manuál s názvom Ako si zapíšem svoju dostupnosť s 3 krokmi, podľa ktorého ľahko svoju dostupnosť vyplníš.

Časy, ktoré nám uvedieš berieme vážne! V týchto termínoch s tebou vo Freedu počítame, na základe nich ti ponúkame kurzy, príp. suplovanie. Pri určovaní svojich časov ber do úvahy, že z centra mesta to na pobočky trvá 30-40 minút.

Hneď, ako zistíš, že budeš dlhodobo nedostupný/á, napríklad budeš študijne alebo pracovne odcestovaný/á, práceneschopný/á, prípadne budeš nedostupný/á z iných závažných dôvodov, informuj nás mailom a zmeny zapíš do dostupnosti.

Prečo je to dôležité: Pri organizácií kurzov sa na tvoje časy 100% spoliehame. Sú pre nás záväzné, na základe nich ti organizujeme kurzy a majú dopad na celkovú organizáciu kurzov vo Freedu.


2. Odpovedaj na naše maily/správy/telefonáty HNEĎ, ako je to možné.

Vo Freedu komunikujeme najčastejšie prostredníctvom mailov. Ak náhle vznikne akákoľvek nepredvídateľná situácia, ktorú potrebujeme ihneď riešiť, môžeme ťa tiež kontaktovať prostredníctvom telefonátov a sms.

Prečo je to dôležité: Naša komunikácia s tebou musí byť rýchla a efektívna, pretože na nej závisí aj následná komunikácia s klientmi a žiakmi. Preto sleduj svoje mailové konto a odpovedaj nám hneď, ako sa k mailom/telefónu dostaneš.


3. Svoje odučené hodiny si zapisuj do 24 hodín.

Na evidenciu kurzov a lekcií slúži náš informačný systému FUGO (moje.freedu.sk). Odučená (preložená/zrušená) hodina musí byť zapísaná vo FUGO najneskôr do 24 hodín po odučení. Na zapísanie hodiny do FUGA môžeš použiť okrem notebooku aj svoj smartfón, napríklad po ceste v autobuse z Freedu. Tu nájdeš podrobný manuálako zapísať odučenú hodinu do FUGA. Prechádzame si ho spolu aj pri zaúčaní a môžeš sa k nemu kedykoľvek vrátiť.

Prečo je to dôležité: Informačný systém FUGO je nastavený tak, aby sa lekcie zapisovali do 24 hodín po odučení. Na tomto zázname závisí ďalšie spracovanie údajov, ktoré súvisia s kurzami (potrebujeme vedieť, koľko hodín zostáva do konca kurzu, kedy je kurz v polovici atď…).


4. Napíš krátku spätnú väzbu na svojich žiakov.

Spätnú väzbu píšeš na svojich žiakov približne v polovici kurzu. S písaním spätných väzieb máme dlhoročné a pozitívne skúsenosti, preto sú veľmi dôležité. Pri písaní SV si môžeš pomôcť našimi odporúčaniami – https://freedu.sk/ako-napisat-perfektnu-spatnu-vazbu/

Náš tip: Počas hodiny, alebo po nej, si napíš zopár slov ku každému žiakovi. Vo Fugo je na to priestor v priečinku “popis hodiny”. Keď príde čas napísať spätnú väzbu pre rodičov, budeš mať k dispozícii veľa tvojich postrehov a SV vytvoríš raz-dva. Na zaslanie spätnej väzby ťa upozorní Fugo v časti „Odkaz pre teba“.

Prečo je to dôležité: Pre rodičov aj deti býva SV veľmi užitočná a sú za ňu úprimne vďační. Žiakom pomáha v ďalšom štúdiu a rodičom dáva často prvýkrát informáciu o tom, ako je na tom ich dieťa. Aj na základe SV sa rodičia rozhodujú, či žiak bude v kurze pokračovať ďalej.


5. Oduč celý kurz od prvej až po poslednú hodinu.

Pri potvrdzovaní kurzu mysli na to, aby si ho mohla odučiť od začiatku do konca. 

Prečo je to dôležité: Žiaci/klienti si na svojich lektorov/lektorky zvyknú veľmi rýchlo a akákoľvek zmena pre nich väčšinou predstavuje diskomfort. Z tohto dôvodu je dobré, pokiaľ odučíš vždy celý cyklus kurzu. V prípade, že budú chcieť žiaci/klienti pokračovať, taktiež je dôležité, aby si mohol/mohla vziať aj ďalšie cykly, pokračovať chcú predsa aj preto, lebo sú s tvojou prácou spokojní. 😊


6. Na svoje hodiny príď  vždy načas.

Pravidlom vo Freedu je prísť minimálne 10 minút pred začiatkom lekcie. Pokiaľ ti na seba nadväzuje viac lekcií, snaž sa premiestniť do druhej triedy čo najrýchlejšie.

Prečo je to dôležité: Dĺžka každej lekcie musí byť zachovaná (najčastejšie bývajú vo Freedu 60-minútové, alebo 90-minútové lekcie). Tieto dĺžky lekcií treba dodržiavať, aby sme žiaka/klienta o nič neukrátili. Vždy je potrebné odučiť plný čas lekcie, za ktorý si zaplatil. Predlžovanie hodín vo Freedu nie je možné vzhľadom na obsadenosť tried. Pokiaľ teda nestihneš so žiakom/klientom prejsť všetko, čo si mal/a naplánované, môže si danú úlohu dokončiť doma, alebo sa k nej vrátite na najbližšej hodine


7. Informuj nás o tom, že sa kurz blíži ku koncu.

Počas kurzu sleduješ vo Fugo, koľko predplatených hodín účastníkom zostáva. Pred predposlednou hodinou nás, prosím, upozorni, že sa kurz končí a popýtaj sa svojho žiaka/klienta, či bude pokračovať v ďalšom cykle. Ak si klient kurz predĺži a pokračujete ďalej, máš šancu odučiť aj ďalšie mesiace viac hodín a získať bonus (viac o bonusoch nižšie).

Prečo je to dôležité: Vo Freedu potrebujeme mať informácie o vyťaženosti tried kvôli organizácii nových kurzov. Aktuálni klienti majú triedu rezervovanú, preto, ak by v kurze nepokračovali, potrebujeme vedieť, že sa trieda uvoľní.


8. Absolvuj minimálne jedno Freedu školenie.

Školenia organizujeme na rôzne zaujímavé témy. Mal/a by si absolvovať aspoň jedno školenie za semester.

Prečo je to dôležité: Na školeniach si odovzdávame podstatné informácie, ktoré sú potrebné k tvojej práci vo Freedu. Na týchto stretnutiach býva veľmi príjemná a uvoľnená atmosféra, ide skôr o teambuilding ako o klasické školenie. Nemusíš sa teda obávať.

 

MÔJ KURZ od začiatku do konca

1. Chcem vziať  kurz! Ako mám začať ?

Kurzy ti prideľujeme na základe termínov, ktoré si nám uviedla/uviedol. V týchto časoch teda môžeš byť oslovená/ý s ponukou kurzu a predpokladáme, že ho budeš môcť zobrať. O aktuálnej ponuke kurzov sa môžeš informovať kedykoľvek. Pokiaľ by sme mali v čase, ktorý ti vyhovuje aj iný voľný kurz, určite sa dohodneme.

Kurz potvrdzuješ mailom alebo telefonicky, podľa toho, ako ťa budeme kontaktovať s ponukou.

Pri istých typoch kurzov si vo Freedu účastníci kurzov predplácajú tzv. cykly kurzov, ktoré majú rôzny počet hodín (najčastejšie 16, alebo 24). Po skončení cyklu si účastníci svoj kurz spravidla predlžujú a počítajú s tým, že budeš kurz viesť aj naďalej, ak ti to bude rozvrh dovoľovať.

Poznač si časy pridelených kurzov do tvojho osobného diára od začiatku až po ich koniec. Odporúčame používať Google kalendár – ak s ním nemáš skúsenosti, radi ťa s ním naučíme pracovať.


2. Ako sa pripravím na kurz? Aké materiály mám používať ?

Priprav si materiály, je na tebe, aké zdroje použiješ:

Vo Freedu máme vlastné osnovy, ktoré prešli v lete 2018 inováciou. Tieto osnovy sú výsledkom spolupráce s našimi dlhoročnými skúsenými lektorkami. Tiež neváhaj využiť:

 • internet
 • vlastné učebnice alebo učebnice z našej knižnice, z ktorých môžeš kopírovať a pripraviť si potrebné materiály
 • k dispozícií máš: notebook, projektor, tablet. Daj nám vedieť deň dopredu, ak si chceš niečo z tejto elektroniky požičať, aby sme ju pre teba rezervovali.

Ak potrebuješ niečo vytlačiť z USB kľúča/internetu, pošli nám súbory na mail vopred. Keď prídeš na hodinu, všetko budeš mať včas pripravené. Materiály si tiež môžeš vytlačiť z USB-kľúča priamo –tlačiareň má USB port. Materiály na tlač daj do jedného súboru (word, pdf), aby sme ich naraz vytlačili a neotvárali niekoľko rôznych súborov. Do mailu dopíš:
1. na ktorú pobočku ideš učiť
2. koľkokrát ti máme materiály vytlačiť
3. či si materiály želáš vytlačiť jednostranne alebo obojstranne podľa potreby


3. Prvá hodina = prvé stretnutie s mojimi žiakmi.

Na prvej lekcii povedz žiakom základné informácie o kurze: koľko hodín spolu budete mať, čomu sa budete venovať, akým štýlom sa budete učiť, aký je cieľ kurzu, ukázať zakladače atď  …

Zoznámte sa navzájom: predstav sa, povedz o sebe pár informácií a daj žiakovi/om priestor, aby predstavili seba, prever tiež ich úroveň vedomostí…

Ku každému typu kurzu (príprava na prijímačky, príprava na Testovanie 9, jazykový kurz, doučovanie…) dostaneš osobitný manuál, kde sú tieto body rozpísané podrobnejšie.

Niektoré odporúčania sú však univerzálne:
Pre lepšie zapamätanie si mien daj sebe aj svojim žiakom aspoň na prvé tri stretnutia menovky, ktoré nájdeš na recepcii.
Prvú hodinu si priprav ako zoznamovaciu, kedy sa spoznáš so svojimi študentmi a zistíš ich:

 • úroveň – jazykovú, alebo všeobecnú úroveň vedomostí z daného predmetu.
 • očakávania – zisti, čo kto od kurzu očakáva. Na základe očakávaní svojich študentov, môžeš ľahšie naplánovať priebeh celého kurzu.
 • ciele – je veľmi dôležité stanoviť si cieľ, kvôli sledovaniu pokroku, ale aj celkovej motivácii. Ak študent nepríde so svojim cieľom sám, môžete si ho určiť spoločne.
  záujmy – je motivujúce, keď je preberané učivo založené na konkrétnych záujmoch študentov. Každý rád rozpráva o tom, čo má rád.


4. Čo keď ochoriem a nemôžem odučiť  svoju hodinu?

Keď ochorieš alebo z iných vážnych dôvodov nemôžeš prísť odučiť svoj kurz, je na tvojej zodpovednosti nájsť si za seba náhradu. Akonáhle si vyčerpal/a všetky možnosti a nikto nemôže za teba kurz zobrať, informuj nás o tom mailom najneskôr do 16:00 deň pred kurzom. Do mailu napíš mená lektoriek/lektorov, ktorých si kontaktoval/a. Na prvú a poslednú lekciu kurzu je nevhodné hľadať za seba náhradu.


5. Ako vo Freedu kopírujeme a tlačíme materiály?

Spotreba tlačených materiálov sa vo Freedu rok čo rok zvyšuje. Veríme, že aj vám záleží na šetrení životného prostredia, preto sa pred každým kopírovaním a tlačou zamysli, ako efektívnejšie využívať naše kopírky.

 • Využijú žiaci skutočne všetky kopírované materiály? Nosia si ich všetky domov?
 • Je využívanie internetu namiesto papierovej formy zábavnejšie a modernejšie?
 • Koľko papieru ušetríš, keď zmenšíš písmo v dokumentoch, ktoré nám posielaš?
 • Ušetríš o polovicu viac papiera obojstranným kopírovaním?
 • Čo myslíš, dajú sa niektoré materiály kopírovať aj pre dvojicu žiakov?
 • Vieš, že výroba jednej tony papiera vyžaduje 2-3 násobok tohto množstva v podobe dreva?

Máš ďalší tip na šetrenie papiera? Podeľ sa s nami oň.


6. Je posledná hodina naozaj posledná?

 1. keď žiaci/klienti v kurze pokračujú, porozprávajte sa o tom, čomu sa budete venovať v ďalšom cykle a zhodnoť ich doterajší progres.
 2. keď žiaci/klienti v kurze nebudú pokračovať, informuj nás o tom na recepcií. Na poslednej hodine sa so žiakmi/klientmi rozlúč, zhodnoť ich progres a poďakuj sa za spoluprácu. 🙂


Výhody práce vo Freedu

1. MZDA

Na základe našich dlhoročných skúseností sme hodinovú mzdu rozdelili na tri kategórie podľa ročníkov:

 1. keď si študentka/študent 2., 3. ročníka na VŠ, (prípadne 1. roč.) zarobíš u nás:
  6 €/60 min. za individuálny kurz a mini skupinky (2 a 3 študenti)
  7 €/60 min. za skupinový kurz (4 študenti a viac)
 2. keď si študentka/študent 4., 5. ročníka na VŠ zarobíš u nás:
  7 €/60 min.
   za individuálny kurz a mini skupinky (2 a 3 študenti)
  8 €/60 min. za skupinový kurz (4 študenti a viac)
 3. keď si absolventka/absolvent VŠ zarobíš u nás:
  8 €/60 min. za individuálny kurz a mini skupinky (2 a 3 študenti)
  9 €/60 min. za skupinový kurz (4 študenti a viac).


2. BONUSY

Bonus ti vyplatíme k základnej hodinovej mzde, keď odučíš viac ako 25 hodín za mesiac. Zároveň ochotne berieš záskoky za iné lektorky a celkovo sa svedomito pripravuješ na tvoje hodiny.

Výška bonusu sa líši v závislosti od počtu odučených hodín za mesiac:

0-24 hodín = bonus 0 €

25-29 hodín = bonus 25 €

30-34 hodín = bonus 30 €

A tak ďalej, bonusy sa stupňujú vždy po piatich odučených hodinách so žiakom. Čím viac kurzov odučíš, tým vyšší bonus dostaneš. 🙂


3. Môžeš si zarobiť  ešte viac!

 • Nábor – poznáš niekoho, kto by tiež rád učil vo Freedu alebo vieš, že by sa na to hodil? Zavolaj ho k nám a keď začne u nás učiť, získaš od nás v najbližšej výplate 10€ za 1 odporučeného človeka.
 • Blogovanie – napíš zaujímavý článok na náš BLOG podľa návodu AKO NAPÍSAŤ BLOG a zarob si 10€/1 blog.
 • Instagram, facebook– propagovaním Freedu na sociálnych sieťach si taktiež môžeš privyrobiť.  Vo Freedu dávame priestor kreativite, podporujeme tvorivé nápady a nové trendy vo vzdelávaní. Kontaktuj nás a povieme ti viac informácií.


4. Freedu školenia

 • Každý semester organizujeme vlastné školenia na rôzne témy: spätné väzby, najnovšie trendy v učení, motivácia žiakov, používanie technológií na hodine, poruchy učenia, ako urobiť svoje hodiny zaujímavé atď.
 • Sú pre teba nástrojom ako zlepšiť svoju výučbu. Naučíš sa veci, ktoré využiješ nielen vo Freedu, ale aj v škole, či osobnom alebo budúcom pracovnom živote.
 • Nejde o nezáživnú prednášku, ale o praktické workshopy.
 • Absolvované školenia zvyšujú tvoju profesionalitu ako Freedu lektora/lektorky. Čím viac ich absolvuješ, tým viac zaujímavých kurzov ti budeme ponúkať.
 • O termínoch školení sa dozvieš mailom vždy s predstihom.

Naozaj sa máš na čo tešiť!


5. Čo by som mal/a ešte vedieť?

Vo Freedu nemáme dresscode, ale očakávame, že prídeš oblečená/ý slušne a čisto. Budeš komunikovať s deťmi aj rodičmi, tak na to mysli. Rifle sú úplne ok. 😊

Pokiaľ fajčíš, tak nefajči pred začiatkom hodiny a ani medzi hodinami. Je zakázané fajčiť v okolí Freedu. Chceme, aby sa naši žiaci cítili u nás v pohode vo všetkých ohľadoch.

Po každej hodine vyzvi žiakov k tomu, aby si po sebe vyhodili odpadky a zasunuli stoličky. Tiež zotrite tabuľu. Takto bude trieda pripravená pre kurz, ktorý príde po vás.

Ak si mal/a požičaný notebook alebo tablet, osobne ho odovzdaj na recepcii Freedu.

 

Máš otázky, alebo postrehy k Freedu Manuálu? Napíš nám mail, alebo sa rovno zastav na recepcii. Rady s tebou pokecáme 🙂

Freedu Tím

Prvá hodina so žiakmi

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Ako si zapísať hodinu do Fuga

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Prvá hodina so žiakmi

Toggle content goes here, click edit button to change this text.