Gabriela

Gabriela študuje slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. S doučovaním má skúsenosti už zo strednej školy, kde doučovala spolužiakov najmä pred maturitou. Veľkú záľubu má v slovanských jazykoch a na strednej škole pravidelne chodila na olympiády z ruského jazyka.
Gabriela vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania a skupinové kurzy pre žiakov, ktorí sa pripravujú na Testovanie9 a na prijímačky 8 ročné a bilinguálne gymnázia.

Prečo rada učíš?
Je to super pocit, keď môžeme ostatným sprostredkovať nejaké poznatky, poukázať na rôzne zaujímavosti, pomôcť im nájsť cestu k porozumeniu. Na oplátku potom možno pozorovať, ako ich to inšpiruje k vyhľadávaniu ďalších informácií, k ďalšiemu poznávaniu… a ešte sa popritom čosi nové naučíme aj my 🙂

Čo ťa vždy rozosmeje a poteší?
Je pomerne ľahké rozosmiať ma, na to stačí i maličkosť. Veľmi úsmevné výroky mávajú deti a rada sa zasmejem i na slovných hračkách či trefných, satiricky ladených anekdotách. Vždy ma poteší, keď sú ľudia k sebe milí a usilujú sa porozumieť si, vcítiť sa jeden do druhého.

Ako najradšej oddychuješ?
Keď som unavená po škole či po práci, veľmi rada si len tak pustím hudbu a pritom popíjam kávu či čaj. Večer strávený v divadle na predstavení však tiež nie je zlá forma oddychu. 🙂

Jedno slovíčko z cudzích jazykov a jedno slovenské slovíčko?
Na základe toho, ako znejú, by to z ruštiny mohli byť slová любовь, счастье či зима, z anglického jazyka napríklad slovo thrilling a zo slovenčiny sloveso ľúbiť či slovíčko sôvä.