Imrich

Imrich je vyštudovaný učiteľ matematiky a chémie.
Momentálne pracuje v bankovníctve. Hoci to nie je v pravom slova zmysle učenie, je podľa neho krásne vidieť matematiku a vychovávanie k finančnej gramotnosti na pozadí tejto sféry.
Od základnej školy veľa a rád doučoval, či už spolužiakov, kamarátov alebo súkromne pripravoval na monitor. Taktiež má skúsenosti s deťmi s poruchami učenia.
Vo Freedu vedie individuálne a skupinové kurzy doučovania, prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rád učíš?
Je to úžasný pocit, keď po niekoľkých dlhých minútach, hodinách alebo dňoch príde to víťazné „ahaa“ a zrazu všetko do seba vďaka doučovania zapadne.

Na ktorého/-ú učiteľa/-ku nikdy nezabudneš?
Nikdy nezabudnem na učiteľku matematiky zo strednej školy, ktorá mi ukázala krásu reálnej matematiky a nie len počítania ako takého.

Na hodinu si môžeš zobrať jednu vec, čo by to bolo?
Určite fixka/krieda/pero, lebo pri matematike sa bez písania/kreslenia nezaobídeme  🙂

Učiteľ nemôže existovať bez …
Čestnosti a zvedavosti. Učiteľ, ktorý nie je zvedavý, jednak nejaví záujem o potreby a záujmy žiakov a tiež je nudný, keďže sa nesnaží zlepšovať svoje metódy a rozhľad.