Informácie na začiatku školského roka

Ako bude prebiehať tvoja práca v školskom roku 23/24?

Spoločne otvárame 18-ty rok doučovania vo Freedu. Tešíme sa na spoluprácu v novom školskom roku 2023/2024.

Každé leto sa zamýšľame ako pripraviť prostredie vo Freedu, v ktorom lektorky a lektori venujú príprave na hodiny efektívny čas, používajú zmysluplné materiály a zažívajú príjemné hodiny s deťmi na kurze. Zlepšenia a novinky sme zhrnuli na tejto stránke.

Prejdi si, prosím, tieto informácie a v prípade ďalších otázok neváhaj kontaktovať svoju koordinátorku.

Top novinky:

 • kto sa pridal do tímu Freedu? 
 • novinky v osnovách aj v materiáloch na hodiny
 • lektorský kódex – nastav si pravidlá s deťmi
 • Freedu Akadémia – sebarozvoj lektoriek a lektorov
 • Buddy program ako pomoc novým lektorkám a lektorom
 • Examino a jeho nová podoba od Freedu
 • dohoď spolužiaka/čku alebo kamoša do nášho tímu lektoriek a lektorov
 • záznam z webinára o novinkách v školskom roku 2023/24

Novinky v školskom roku 2023/24

1. Ako vyzerá nový Freedu tím?

Máme nové posily na pobočkách aj individuálnych kurzoch. Ajka Kotuliaková je nová koordinátorka vo Westend Tower na Patrónke. Peťa Mikulíková vám posiela ponuky na individuálne kurzy. Lukáš Roštár poskytuje psychologické konzultácie pre rodičov či deti , ťahá veľa kurzov v Empire a vzdeláva lektorky a lektorov.

Pobočku v Dúbravke sme po 15tich rokoch zatvorili, jeden z hlavných dôvodov bol, že už nespĺňala naše predstavy o modernom priestore pre vzdelávanie.

Na pobočke vo Westend Tower na Patrónke sa stretnete s:

 • Ajka Kotuliaková– nová koordinátorka kurzov
 • Laura Dukátová – administratívna posila, proces prijímania lektoriek/ov

Na pobočke v Myhive v Novom Meste sa stretnete s:

 • Kamila Prešnajderová – koordinátorka kurzov
 • Lukáš Roštár – stály lektor a nový školský psychológ, proces prijímania lektoriek/ov a buddy program
 • Naty Somorovská – nová administratívna posila, agenda spätných väzieb

ONLINE kurzy

 • Baška Jančárová – koordinátorka skupinových online kurzov
 • Peťa Mikulíková – nová koordinátorka individuálnych online kurzov a skupinových online kurzov angličtiny

Manažment

 • Janka Kišoňová a Miška Vavrinčíková – majiteľky a aktívne riadia Freedu
 • Macka Holčíková – projektová manažérka pre Freedu Akadémiu a ďalšie rozvojové projekty
 • Martin Cigánik – spravuje financie a mzdy

Freedu tím:

dole zľava: Baška, Miška, Macka, Janka

hore zľava: Lukáš, Martin, Laura, Peťa, Kami, Ajka

2. Hľadáme nové lektorky a lektorov 

Odporuč prácu vo Freedu kamarátkam či spolužiakov a získaj bonus 20 €. Počas celého roka prijímame šikovných ľudí, ktorých baví vzdelávanie detí.

Prepošli ďalej našu ponuku na pozíciu Lektor/Lektorka so všetkými potrebnými info a prihláškou: bit.ly/chcem-zmysluplnu-brigadu

3. Osnovy na kurzoch a materiály na hodinu

Každé leto sa zamýšľame ako pripraviť prostredie vo Freedu, v ktorom lektorky a lektori venujú príprave na hodiny efektívny čas, používajú zmysluplné materiály a zažívajú príjemné hodiny s deťmi na kurze V osnovách každého kurzu nájdeš pokyny Ako sa pripraviť na začiatok kurzu, čo sú free hodiny vo Freedu a vynorenie delfínov. 🙃

4. Kódex pre lektorky a lektorov

Inšpiruj sa kódexom, ktorý vytvorí dobré vzťahy v tvojej práci na pobočke aj s deťmi v skupine. Dobré vzťahy podporujú príjemnú a efektívnu spoluprácu.

5. Freedu Akadémia

Vytvorili sme novú platformu a vzdelávanie posúvame ešte ďalej! Vnímame potrebu investovať čas do ľudí, ktorí vzdelávajú a pripravujú novú generáciu. Vytvárame priestor na sebarozvoj. 

Hľadáš viac? Máš chuť posúvať sa ďalej, rozširovať svoje vedomosti a nahliadnuť do nových oblastí? Chceš vedieť ešte viac o učení, zdokonaľovať a vylepšovať svoje hodiny, prípadne inšpirovať ostatných?

Vzdelávanie, rozširovanie zručností a vedomostí pre lektorky a lektorov, široký výber najaktuálnejších tém a workshopov, online aj naživo.

Termíny sme rozvrhli na celý školský rok, hlásiť sa môžeš už teraz! : https://freedu.sk/akademia/.  Každý webinár/školenie pripomenieme ešte zvlášť vo FB skupinkách alebo mailom.

6. Buddy program

Vieme aké náročné sú začiatky učenia. S pomocou buddy programu to zvládnu nové lektorky a lektori s ľahkosťou.

Lektorky a lektori sa môžu zapojiť sa do buddy programu, a to dvomi spôsobmi:

 1. ako buddy, skúsená lektorka/lektor sprevádzaš nové lektorky a lektorov pri ich nástupe do Freedu – https://freedu.sk/buddy-program/
 2. ako začínajúca lektorka/lektor, ktorá chce získať skúsenosti https://freedu.sk/buddy-program-pre-novych/

Pre zapojenie sa do programu kontaktuj Mišku Vavrinčíkovú – SKYPE kontakt

7. Nové Examino

Freedu ma jedinečnú spoluprácu s firmou Exam, ktorá vyrába väčšinu prijímačkových testov na Slovensku. Spoločne vytvárame modernú appku https://app.examino.sk. Kvalitný obsah z minulých rokov sme použili v novom designe a “user friendly” appke určenej pre mladých ľudí.

Deti napríklad získavajú rôzne odznaky za splnené úlohy. V tejto aplikácii si nájdu aj domáce úlohy či testy na samostatnú domácu prípravu. Ty ako lektor/ka vidíš prácu všetkých svojich skupín. Budeš teda vedieť, na ktoré cvičenia sa pri opakovaní zamerať, a naopak, ktoré témy tvoji žiaci ovládajú. Aplikácia bude aktívna čoskoro.

Záznam z webinára o novinkách v školskom roku 2023/24

Dňa 5.10.2023 sme zorganizovali webinár, kde sme predstavili novinky k školskému roku 2023/24

Minutáž videa:

 • 0-26 minúta: predstavenie Freedu tímu
 • 30 minúta: čo ostalo rovnaké?
 • 32 minúta: čo sme zmenili?
 • 34 minúta: novinky v osnovách – hodiny delfínov
 • 37 minúta: interaktivity na hodinách
 • 39 minúta: Free hodina vo Freedu
 • 45 minúta: čo s výrazne slabším žiakom?
 • 51 minúta: odporúčanie pre lektorky a lektorov
 • 52 minúta: ako si pripraviť začiatok kurzu
 • 55 minúta: simulácie prijímačiek 20/24

Prajeme ti úspešný začiatok nového školského roka vo Freedu!