Informácie na začiatku šk. roka

Čo máme nové vo Freedu v školskom roku 2023/2024?

Začíname spolu náš 18-ty rok od otvorenia Freedu. Tešíme sa, že aj v školskom roku 2023/2024 ostávaš učiť deti v našich kurzoch.

Vo Freedu každé leto prehodnocujeme minulý školský rok a pripravujeme zlepšenia na ďalší rok.  Zlepšenia a novinky sme zhrnuli vo forme prehľadnej stránky.

Prejdi si, prosím, tieto informácie a kedykoľvek budeš potrebovať, ozvi sa svojej koordinátorke.

Tešíme sa na spoluprácu s tebou. 🙂

ZHRNUTIE

 • nábor nových lektoriek a lektorov
 • refresh materiálov
 • NOVÉ examino
 • pravidlá komunikácie pre kurzy
 • Freedu Akadémia – akadémia pre tvoj sebarozvoj
 • buddy program – ako sa vieš zapojiť
 • organizačný Freedu Tím – kto je kde

Zľava: Baška, Kami, Miška, Janka a Macka

Chceme zvyšovať kvalitu našich kurzov. K tomu nevyhnutne patria pozitívne naladené a spokojné lektorky a lektori. Verím, že vo Freedu pokračuješ aj tento školský rok a budeš učiť deti najlepšie ako vieš. 😊

Novinky v školskom roku 2023/24

1. Nábor nových lektoriek a lektorov – dohoď spolužiaka/čku alebo kamoša/ku za 20 €

Vo Freedu práve prebieha nábor nových lektorov. Potrebujeme šikovných ľudí, ktorých vzdelávanie detí baví. Ak dohodíš vhodného človeka, odmeníme ťa sumou 20 €.
Stačí keď vyplnia prihlášku na našej stránke: bit.ly/chcem-zmysluplnu-brigadu

2. Refresh materiálov a testov pre prijímačkové kurzy

Materiály sme zlepšili a upravili na základe pripomienok a skúseností lektorov a lektoriek z minulých rokov.

PRVÁ HODINA V KURZE

Pred prvou hodinou si prečítaj pripravený materiál “Ako viesť prvú hodinu každého kurzu“. Nájdeš v ňom postup ako viesť Freedu hodinu. Sú to dôležité informácie aj pre skúsených lektorov a lektorky.

Nové pojmy:

VYNORENIE DELFÍNOV, FREE HODINA, INTERAKTIVITA

VYNORENIE DELFÍNOV
Pri tvorení tohto ročných osnov sme sa inšpirovali vzdelávacou technikou EduScrum. Je to vývojová platforma, ktorá pomáha deťom/študentom/dospelým efektívne a kreatívne sa vzdelávať. Spôsob výučby sa prirovnáva k delfínom. Najprv sa s nejakou témou zoznámia a zanoria sa do nej, aby si ju osvojili, pracujú v téme a na konci témy prichádza vynorenie delfínov. Je to hodina, kde ty ako lektorka/lektor na začiatku hodiny zhrnieš aké témy ste preberali, čo ste sa nové naučili, ako dopadli testy. Po zhrnutí príde na rad samohodnotiaci dotazník pre deti.

FREE HODINA
Rozhodli sme sa dôverovať deťom natoľko, že im dáme priestor na to, aby si FREE hodinu vo FREEDU mohli naplánovať sami. Jednu hodinu vopred si vyčleň cca 10 minúť na diskusiu, výsledok si zapíš. Deťom môžeš povedať, že je to hodina podľa ich predstáv, majú právo si ju vystavať či naplánovať sami.

INTERAKTIVITA
Interaktívne cvičenia robia hodiny pútavejšími a žiaci tak dlhšie udržia pozornosť. Takmer ku každej téme sme zaradili tipy na interaktívne cvičenia, ktoré ale zároveň slúžia na precvičenie daného učiva.

3. Inovácia EXAMINA – aplikácia 

Freedu v spolupráci s firmou Exam vytvorilo novú modernú verziu aplikáciu EXAMINO. Deti budú mať možnosť zlepšovať sa a precvičovať si vedomosti odkiaľkoľvek s novými fičúrkami. Deti napríklad získavajú rôzne odznaky za splnené úlohy. V tejto aplikácii si nájdu aj domáce úlohy či testy na samostatnú domácu prípravu. Ty ako lektor/ka vidíš prácu všetkých svojich skupín. Budeš teda vedieť, na ktoré cvičenia sa pri opakovaní zamerať, a naopak, ktoré témy tvoji žiaci ovládajú. Aplikácia bude aktívna od decembra 2023.

4. Pravidlá komunikácie

Navrhli sme proaktívne pravidlá komunikácie, ktoré pomôžu ešte k lepšiemu a plynulejšieho priebehu hodín a celých kurzov. Zavedenie pravidiel s nami alebo s tvojimi deťmi na kurzoch ti pomôže efektívnejšie viesť svoje kurzy. Spísali sme ich sem: https://freedu.sk/pravidla-komunikacie/

5. Freedu Akadémia – webináre, workshopy

Naše interné a pripravované externé školenia a tréningy sme zhrnuli pod jednu stránku, na ktorej sa vieš rovno prihlásiť na tému, ktorá ťa zaujme. Dávame ti priestor rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti, ktoré využiješ nielen na hodinách vo Freedu, ale aj vo svojom ďalšom profesijnom a osobnom živote. Všetky ponúkané školenia sú pre teba zadarmo! Na konci každého získaš od nás certifikát, ktorý ti pomôže. Termíny sú rozvrhnuté na celý školský rok, hlásiť sa môžeš už teraz! : https://freedu.sk/akademia/

6. Buddy program

Máš možnosť zapojiť sa do buddy programu, a to dvomi spôsobmi:

 1. ako buddy, skúsená lektorka/lektor sprevádzaš nové lektorky a lektorov pri ich nástupe do Freeduviac informácií nájdeš na stránke freedu.sk/buddy-program/
 2. ako začínajúca lektorka/lektor, ktorá chce získať skúsenosti – prečítaj si viac na stránke freedu.sk/buddy-program-pre-novych/

Pre zapojenie sa do programu kontaktuj Mišku Vavrinčíkovú – SKYPE kontakt

7. Freedu tím:

Do Freedu tímu nám počas leta pribudli traja noví ľudia! Alexandra Kotuliaková (Ajka), Petra Mikulíková a Lukáš Roštár.
Eli je doma na materskej službe s malým Alexom :). Pobočku v Dúbravke sme zatvorili.

Pobočka Westend na Patrónke

 • Alexandra Kotuliaková (Ajka)  je nová koordinátorka kurzov
 • Laura je administratívna posila

Pobočka v Empire

 • Kami je koordinátorka kurzov v Empire
 • Lukáš Roštár je naším školským psychológom

ONLINE kurzy

 • Baška je koordinátorka skupinových online kurzov
 • Petra Mikulíková je nová koordinátorka individuálnych online kurzov a skupinových online kurzov angličtiny

Manažment

 • Janka a Miška ostávajú ako riaditeľky Freedu
 • Macka je nová projektová manažérka
 • Martin ostáva ako šéf pre financie a mzdy

Prajeme ti úspešný začiatok nového školského roka!