Informácie na začiatku šk. roka

Čo máme nové vo Freedu v školskom roku 2022/2023?

Začíname spolu náš 17-ty rok od otvorenia Freedu. Tešíme sa, že aj v školskom roku 2022/2023 ostávaš učiť deti v našich kurzoch.

Vo Freedu každé leto prehodnocujeme minulý školský rok a pripravujeme zlepšenia na ďalší rok.  Tentoraz sme sa rozhodli zhrnúť pre teba zlepšenia a novinky vo forme prehľadnej stránky.

Prejdi si prosím tieto informácie a kedykoľvek budeš potrebovať, ozvi sa svojej koordinátorke.

Tešíme sa na spoluprácu s tebou. 🙂

ZHRNUTIE

 • MZDA – zjednotili sme hodinovú mzdu
 • refresh materiálov a examino
 • organizačný Freedu Tím – kto je kde
 • buddy program – ako sa vieš zapojiť

Zľava: Martin, Kami, Janka, Miška, Macka, Eli

Chceme zvyšovať kvalitu našich kurzov. K tomu nevyhnutne patria pozitívne naladené a spokojné lektorky a lektori. Verím, že vo Freedu pokračuješ aj tento školský rok a budeš učiť deti najlepšie ako vieš. 😊

Najdôležitejšie novinky:

1. Zjednotili sme mzdu všetkým študentkám a študentom VŠ:

9 € – skupinová hodina

8 € – individuálna hodina

 • Ak si absolvent/ka VŠ hodinová mzda je 10 € – skupina a 9 € – individuálka.
 • Nezabúdaj aj na bonusy, ktoré si vieš pridať k svojej mzde!

2. Refresh materiálov a testov pre prijímačkové kurzy

Materiály sme zlepšili a upravili pre potreby lektorov a detí.

MATEMATIKA
Súčasťou materiálov z matematiky k náročnejším témam je aj teória. Na stránke s osnovami ku kurzom nájdeš materiály na každú jednu hodinu – cvičenia, testy, domáce úlohy.

SIMULÁCIA PRIJÍMAČIEK
Novinkou v priebehu kurzov je simulácia prijímačiek, kde deti dostanú testy v rovnakom rozsahu ako na prijímačkách aj s časovým limitom a štipkou stresu ako nácvik na ozajstné prijímačky.

EXAMINO
Freedu získalo jedinečnú spoluprácu s firmou Exam, ktorá pripravuje väčšinu prijímačiek na Slovensku a spravuje portál examino.sk. Deti budú mať prihlasovacie heslá a tak môžu pracovať na domácich úlohách a testoch podľa tvojich inštrukcií aj samostatne. Samozrejme aj ty dostaneš svoje prístupové údaje na stránku examino.sk. Veríme, že deti budú radi pracovať s interaktívnymi testami a cvičeniami.

3. Buddy program

Máš možnosť zapojiť sa do buddy programu, a to dvomi spôsobmi:

 1. ako buddy, skúsená lektorka/lektor sprevádzaš nové lektorky a lektorov pri ich nástupe do Freeduviac informácií nájdeš na stránke freedu.sk/buddy-program/
 2. ako začínajúca lektorka/lektor, ktorá chce získať skúsenosti – prečítaj si viac na stránke freedu.sk/buddy-program-pre-novych/

Pre zapojenie sa do programu kontaktuj Mišku Vavrinčíkovú – SKYPE kontakt

4. Freedu tím:

Pobočka v Dúbravke

 • Eli je koordinátorka kurzov
 • Laura je nová administratívna posila

Pobočka v Empire

Na pobočke v Empire budete mať od tohoto šk. roka stálu podporu z Freedu:

 • Kami je koordinátorka kurzov v Empire
 • Baška je administratívna posila a venuje sa individuálnym kurzom

Pobočka Westend na Patrónke

 • Macka je koordinátorka kurzov
 • Nasťa je nová administratívna posila

Manažment

 • Martin ostáva ako šéf pre financie a mzdy
 • Janka a Miška ostávajú ako riaditeľky Freedu

Prajeme ti úspešný začiatok nového školského roka!