Jakub

Lektor Jakub je študentom aplikovanej informatiky na Fakulte matemtiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Medzi jeho záujmy patrí umenie (rád číta knihy a pozrie si dobrý film) a hrá na klarinet a gitaru. Celkom rád varí 🙂 .
Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?

Baví ma odovzdávať svoje poznatky iným a ešte viac deťom.

Čo ťa vždy rozosmeje a poteší?

Dobrý vtip alebo vtipná situácia v spoločnosti (napríklad aj v triede).

Ako najradšej oddychuješ?

Pri pozeraní dobrého filmu, pri rozhovore s priateľmi, pri čítaní knihy.

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?

Rob si dobré poznámky do zošita. Pretože aký neporiadok v zošite, taký neporiadok na tabuli a taký neporiadok v hlave.