Juliana

Lektorka Juliana študuje na Ekonomickej univerzity v Bratislave na odbore financie, bankovníctvo a investovanie.

Rada cestuje a spoznáva nové krajiny. Medzi moje ďalšie záujmy patrí turistika, knihy a cvičenie.

Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?

Rada niekomu pomôžem, ak môžem a viem.

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?

Bez pohybu a dobrej kávy.

Ako najradšej oddychuješ?

Na túre v prírode.

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?

Ak nemáte chuť niečo urobiť, vtedy je najlepší čas spraviť to.