Lektor Juraj

Juraj študuje na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky na Slovenskej Technickej Univerzity, odbor Aplikovaná Informatika. Vo voľnom čase sa rád venuje čítaniu, florballu, programovaniu a game developpingu.
Skúsenosti s doučovaním začal získavať už na základnej škole, keď pomáhal spolužiakom. Na strednej si tieto skúsenosti rozšíril individuálnym doučovaním deviatakov a skupinovým doučovaním spolužiakov.
Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania a skupinové kurzy prípravy na prijímačky na osemročné a bilingválne gymnázia, Testovanie 9.

Prečo rád učíš?
Učenie je pre mňa spôsob ako si rozširovať a pripomínať moje vedomosti a zároveň ich predávať ďalej. Keď vidím ako sa žiaci zlepšujú, motivuje ma to  aby som pokračoval v tom, čo robím a robí mi to radosť. Ak sa nezlepšujú, tak ma to motivuje k tomu nájsť nový a ľahší spôsob vysvetlenia učiva.

Na ktorého/-ú učiteľa/-ku nikdy nezabudneš?
Profesor výpočtovej techniky na strednej škole. Napriek tomu, že nás často “skúšal” keď sa pomýlil, vedel učivo skvelo vysvetliť a nevadilo mu, ak ho musel vysvetľovať znova.

Učiteľ nemôže existovať bez …
dobrej nálady

Je nejaká poučka, ktorú si doteraz pamätáš, ale nikdy si ju nevyužila?
Neoddeliteľným prejavom hmotných objektov je ich objektívna existencia a pohyb v priestore a čase.

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?
Všetci sa meníme, za svoj život sme všetci niekoľkými rôznymi ľuďmi, a to je v poriadku, tak to má byť. Len nesmieš zabudnúť kým si bol, minulosť nezmeníš, tak sa ňou nenechaj zraniť.