Lektorka Karin

Lektorka Karin študuje na Vysokej škole ekonómie a manažmentu. Je veľmi živá osoba, rada skúša nové veci. Najspokojnejšia je, keď je obklopená ľudmi. Keby je to možné, chcela by všetko vyskúšať, spoznať všetkých ľudí, naučiť sa všetky jazyky a podobne.

Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania a skupinové kurzy prípravy na prijímačky na osemročné a bilingválne gymnázia, Testovanie 9.

Prečo rada učíš?

Rada odovzdávam vlastné skúsenosti a približujem a vysvetľujem fakty ostatným mojím uhlom pohľadu.

Aký predmet by si pridala do osnov na všetkých školách?

Jazyky, telesná výchova a niečo ako etika, ale aj aktuálne témy a témy z každodenného života

Jedno obľúbené slovíčko z cudzích jazykov a jedno slovenské slovíčko?

Querer – ľúbiť = chcieť
Naničhodník