Lektorka Karin

Lektorka Karin je študentkou v odbore učiteľstvo matematiky a informatiky na Trnavskej univerzite v Trnave.

Má rada turistiku, spievanie a prácu s deťmi a mládežou.

Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?

Rada sledujem, ako sa žiaci zlepšujú a napredujú. Ich radosť po dosiahnutí lepších výsledkov ma vždy dokáže povzbudiť v tom, čo robím.

Na ktorého/-ú učiteľa/-ku nikdy nezabudneš?

Na svoju učiteľku matematiky na druhom stupni základnej školy. Myslím, že aj vďaka nej mám matematiku tak veľmi rada.

Učiteľ nemôže existovať bez …

Žiakov 🙂

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?

Bez hudby.

Ako najradšej oddychuješ?

Najradšej oddychujem v prírode.

Máš nejaký trik na efektívne učenie?

Rozhodne si naplánovať každý deň určitý obsah učiva, ktorý musím zvládnuť. A taktiež nebrať do ruky mobil, kým to nesplním.

Tri slová, ktoré Ťa vystihujú?

Pracovitá, cieľavedomá, vytrvalá